แต่งโคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ เป็นศิลปะ ความงดงามในการแสดงทางภาษาของไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ซึ่งได้ถูกจารึกไว้ในรูปแบบของวรรณกรรมเรื่องต่างๆได้อย่างสดสวย ซึ่งคนสมัยนี้ ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ให้ลูกหลานของเรา ได้รู้จักกับโคลงสี่สุภาพ ดังนั้น เรามารู้จัก และทำความเข้าใจกับโคลงสี่สุภาพกันดีกว่า…