May 092013
 

สำนวนไทย,สุภาษิต,สำนวนสุภาษิตไทย,ความหมายสำนวนไทย,สำนวนภาษาไทย,สำนวนไทยเกี่ยวกับสัตว์,คำพังเพย,สุภาษิตสำนวนไทย,ภาพสำนวนไทย,รูปภาพสำนวนไทย,สุภาษิตสํานวนไทยพร้อมภาพประกอบ,รูปสำนวนไทย,ที่มาของสำนวนไทย,นิทานสำนวนไทย,ตัวอย่างสำนวนไทย,สำนวนไทย ภาษาอังกฤษ,สุภาษิตไทย คือ,แปลสำนวนไทย,แบบฝึกสำนวนไทย,สำนวนไทยพร้อมรูป,โครงงานสำนวนไทย,คำสำนวนไทย,สำนวนไทยเกี่ยวกับการพูด,สำนวนไทยทั้งหมด,สำนวนไทยสุภาษิต,คําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย,รวมสำนวนไทย,สํานวนสุภาษิตพร้อมภาพประกอบ,สำนวนไทย หมวด ก,สำนวนไทยพร้อมรูปภาพ,ภาพประกอบสำนวนไทย,ความหมายสำนวนไทย,สํานวนไทย,สุภาษิต,สํานวนไทย ก-ฮ,สุภาษิตไทย,สํานวนไทยพร้อมภาพประกอบ,คำพังเพย,สำนวน สุภาษิต ไทย

สำนวนไทย คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สำนวน คือถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงอุปมาอุปมัยโดยมีนัยแฝงเร้นซ่อนอยู้อย่างลึกซึ้ง แยบคาย เพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความ ทำความเข้าใจด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจแตกต่างไปความหมายเดิมหรืออาจคล้ายคลึงกับความหมายเดิมก็ได้ งั้นเราไปดูกันดีกว่า ว่าสำนวนไทยเนี่ย มีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย…

>>> อ่านต่อคลิ๊กที่นี่ >>

Houston DWI Lawyer