วิธีการเลี้ยงปลาดุก

ปลาดุก

ปลาดุก

 ปลาดุกนั้น นับได้ว่า เป็นปลาเศรษฐกิจอีกอย่างหนึงของไทยเลยก็ว่าได้ ด้วยวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เลี้ยงง่ายโตไว สามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว อีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ที่ข้าวปลาอาหารแพงขึ้น การเลี้ยงปลาดุกเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดี เราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปลาดุกกันเลยดีกว่า…