นิทานพื้นบ้านภาคกลางนั้น มีหลากรสชาติ หลายเรื่องราว เพราะว่าในอดีตนั้น ภาคกลางของไทย เป็นเขตพื้นที่ ที่อยู่ใกล้กับตัวพระนครมากที่สุด จึงทำให้มีนิทานเกิดขึ้นหลายเรื่อง และหลายๆเรื่อง ก็ได้ถูกบันทึก จารึกไว้เป็ยลายลักษณ์อักษร เพราะความที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีความเจริญเข้ามาก่อนส่วนอื่นๆ ทำให้ความหลากหลาย ของเรื่องราวต่างๆนั้น มีเยอะเหลือเกิน…...
Continue Reading »