กลอน4วันครู

กลอนครู

กลอนครู

เมื่อถึงวันครู ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ ที่อาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเรามา เราก็ควรที่จะสำนึกในพระคุณที่ท่าน มีต่อเรา ดังนั้นเราจึงมีการเรียบเรียงถ้อยคำออกมาเป็นกลอนครู ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆ คิดถึงครูมากขึ้น เราไปดูกลอนครูกันดีกว่า…