โคลงสี่สุภาพ

 คำคม

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ เป็นศิลปะ ความงดงามในการแสดงทางภาษาของไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ซึ่งได้ถูกจารึกไว้ในรูปแบบของวรรณกรรมเรื่องต่างๆได้อย่างสดสวย ซึ่งคนสมัยนี้ ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ให้ลูกหลานของเรา ได้รู้จักกับโคลงสี่สุภาพ ดังนั้น เรามารู้จัก และทำความเข้าใจกับโคลงสี่สุภาพกันดีกว่า…

phapai line

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ     แผนผังโคลงสี่สุภาพ    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ    กลอนโคลงสี่สุภาพ    การแต่งโคลงสี่สุภาพ    ผังโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ    โคลงสี่สุภาพ เพื่อน    การแต่งโคลง,แต่งโคลงสี่สุภาพ    โคลงสี่สุภาพวันครู    โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเพื่อน    โคลงสี่สุภาพ 2 บท    สัมผัสโคลงสี่สุภาพ    โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก    โคลงสี่สุภาพ สุภาษิต    โคลงสี่สุภาพ รัก    โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับครู    โคลงสี่สุภาพพร้อมคําแปล    โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ    โคลงสี่สุภาพ ความรัก    โคลงสี่สุภาพ วันแม่    โคลงสี่สุภาพ สุนทรภู่    กาพย์ยานี11    โคลงโลกนิติ,กลอนสุภาพ    โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ยานี11    ข้อบังคับโคลงสี่สุภาพ    แผนผังกลอนสี่,โคลงภาพพระราชพงศาวดาร    โคลงสี่สุภาพ ความรัก    โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้    โคลงสี่สุภาพ เศรษฐกิจพอเพียง    โคลงสี่สุภาพ    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ 2 บท    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพความรัก    ตัวอย่างกาพย์ยานี11,ตัวอย่างกลอนแปด,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ    โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ    โคลงสี่สุภาพ เพื่อน    โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้    โคลงสี่สุภาพ วันแม่    โคลง สี่ สุภาพ ธรรมชาติ    โคลง สี่ สุภาพ วัน พ่อ

โคลงสี่สุภาพ,แผนผังโคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,กลอนโคลงสี่สุภาพ,การแต่งโคลงสี่สุภาพ,ผังโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,การแต่งโคลง,แต่งโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพวันครู,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเพื่อน,โคลงสี่สุภาพ 2 บท,สัมผัสโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ สุภาษิต,โคลงสี่สุภาพ รัก,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับครู,โคลงสี่สุภาพพร้อมคําแปล,โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลงสี่สุภาพ สุนทรภู่,กาพย์ยานี11,โคลงโลกนิติ,กลอนสุภาพ,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ยานี11,ข้อบังคับโคลงสี่สุภาพ,แผนผังกลอนสี่,โคลงภาพพระราชพงศาวดาร,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ เศรษฐกิจพอเพียง,โคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ 2 บท,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพความรัก,ตัวอย่างกาพย์ยานี11,ตัวอย่างกลอนแปด,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ, โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลง สี่ สุภาพ ธรรมชาติ,โคลง สี่ สุภาพ วัน พ่อ

โคลงสี่สุภาพ เป็นชื่อเรียกของโคลงประเภทหนึ่ง ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก นิยมแต่งกันขึ้นมา ด้วยการที่โคลงสี่สุภาพ มีศิลปะการบังคับวรรณยุกต์เอกโทตรีที่ลงตัว ทำให้โคลงสี่สุภาพ มีเสน่ห์ที่น่าหลงไหล ไพเราะ เพราะพริ้ง และแสดงออกถึงความเฉียบคม ความงดงาม และความสามารถในการประดิษฐ์ประดอย การเล่นคำ เล่นภาษาออกมาได้อย่างมีศิลปะ

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ,แผนผังโคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,กลอนโคลงสี่สุภาพ,การแต่งโคลงสี่สุภาพ,ผังโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,การแต่งโคลง,แต่งโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพวันครู,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเพื่อน,โคลงสี่สุภาพ 2 บท,สัมผัสโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ สุภาษิต,โคลงสี่สุภาพ รัก,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับครู,โคลงสี่สุภาพพร้อมคําแปล,โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลงสี่สุภาพ สุนทรภู่,กาพย์ยานี11,โคลงโลกนิติ,กลอนสุภาพ,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ยานี11,ข้อบังคับโคลงสี่สุภาพ,แผนผังกลอนสี่,โคลงภาพพระราชพงศาวดาร,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ เศรษฐกิจพอเพียง,โคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ 2 บท,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพความรัก,ตัวอย่างกาพย์ยานี11,ตัวอย่างกลอนแปด,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ, โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลง สี่ สุภาพ ธรรมชาติ,โคลง สี่ สุภาพ วัน พ่อ

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพนั้น มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นสมัยอยุธยา โดยพบในวรรณกรรมไทยที่ได้มีการจารึกไว้อยู่หลายเรื่อง เรื่องแรกๆที่พบโคลงสี่สุภาพจารึกไว้ก็คือ “มหาชาติคำหลวง”ส่วนวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง และเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทราตีเชียงใหม่ และลิลิตพระลอ

เมื่อมาถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง มีวรรณกรรมที่ใช้โคลงสี่สุภาพ เกิดขึ้นอีกหลายเรื่อง เช่น โครงเรื่องพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสดิ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระนายรายณ์มหาราช โคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์มหาราช โคลงนิราศนครสวรรค์ กาพย์ห่อโคลงและโคลงอักษรสามของพระศรีมโหสถ

สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้แก่ โคลงนิราศพระบาท โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย และกาพย์ห่อโคลงพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร

สมัยธนบุรี ได้แก่ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และลิลิตเพชรมงกุฎ

สมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมที่ใช้โคลงสี่สุภาพที่เด่น ๆ ได้แก่ ลิลิตะเลงพ่าย โคลงนิราศนรินทร์ โคลงนิราศสุพรรณ โคลงโลกนิติ สามกรุง

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ,แผนผังโคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,กลอนโคลงสี่สุภาพ,การแต่งโคลงสี่สุภาพ,ผังโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,การแต่งโคลง,แต่งโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพวันครู,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเพื่อน,โคลงสี่สุภาพ 2 บท,สัมผัสโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ สุภาษิต,โคลงสี่สุภาพ รัก,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับครู,โคลงสี่สุภาพพร้อมคําแปล,โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลงสี่สุภาพ สุนทรภู่,กาพย์ยานี11,โคลงโลกนิติ,กลอนสุภาพ,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ยานี11,ข้อบังคับโคลงสี่สุภาพ,แผนผังกลอนสี่,โคลงภาพพระราชพงศาวดาร,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ เศรษฐกิจพอเพียง,โคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ 2 บท,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพความรัก,ตัวอย่างกาพย์ยานี11,ตัวอย่างกลอนแปด,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ, โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลง สี่ สุภาพ ธรรมชาติ,โคลง สี่ สุภาพ วัน พ่อโคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมี ๔ บรรทัด บรรทัดหนึ่งเรียกว่า “บาท” เพราะฉะนั้นโคลงสี่สุภาพหนึ่งบท จะมี ๔ บาท ในบาทหนึ่งจะมี ๒ วรรค วรรคหน้าจะมี ๕ คำ วรรคหลังของบาทที่ ๑ บาทที่ ๒ และบาทที่ ๓ จะมี ๒ คำ ส่วนวรรคหลังของบาทที่ ๔ จะมี ๔ คำ ซึ่งรวมแล้วโคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๓๐ คำ
จำนวนพยางค์ต้องมีตามหน่วยที่ได้เขียนไว้ในแผนผัง ถ้าหากเป็นพยางค์ลักษณะของลหุอาจจะมีได้มากเกินกว่าที่แผนผังได้กำหนดไว้ก็ได้ แต่จะต้องไม่ยาวจนมีความรู้สึกว่าเยิ่นเย้อจนทําให้อ่านไห้ถูกทํานองและจังหวะไม่ได้
การสัมผัส โคลงสี่สุภาพมีรูปแบบการสัมผัสดังแผนผัง นอกเหนือจากการสัมผัสบังคับตามแผนผังแล้ว นั้น ยังมีการสัมผัสอีกสองรูปแบบที่ช่วยเพิ่มความไพเราะให้กับคำประพันธ์ที่เป็นโคลงสี่สุภาพยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งได้แก่
สัมผัสใน ได้แก่คำที่คล้องจองกันและอยู่ในวรรคเดียวกัน จะเป็นสัมผัสคู่เรียงคำไว้ติดต่อกัน หรือจะเป็นสัมผัสสลับ คือเรียงคำอื่นแทรกคั่นไว้ระหว่างคำสัมผัสก็ได้ สุดแต่จะเหมาะทั้งไม่มีกฎเกณฑ์จํากัดไว้ว่า จะต้องมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนอย่างสัมผัสนอก และไม่จำเป็นจะต้องใช้สระอย่างเดียวกันด้วย เพียงแต่ให้อักษรเหมือนกันหรือเป็นอักษรประเภทเดียวกันหรืออักษรที่มีเสียงคู่กันก็สามารถนำมาใช้ได้ สัมผัสในสามารถแบ่งแแกได้เป็น ๒ ชนิดได้แก่ สัมผัสสระ และสัมผัสอักษร
สัมผัสอักษร การสัมผัสอักษรระหว่างวรรคคือการให้คำสุดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสอักษรกับคำหน้าของวรรคหลังเช่น ขึ้น กับ เคียง กา กับ กู่ ตา กับ ตาม จ้อง กับ จึ่ง ดังตัวอย่างข้างล่าง


 

โคลงหนึ่งบทจะมีวรรณยุกต์เอก ๗ ตำแหน่ง และวรรณยุกต์โท ๔ ตำแหน่ง ดังที่แสดงไว้ในแผนผัง
ตำแหน่งวรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์โทในบาทที่ ๑ สามารถที่จะวางสลับตำแหน่งกันได้ คือเอาวรรณยุกต์ที่เป็นเอกไปวางไว้ในคำที่ ๕ และเอาวรรณยุกต์ที่เป็นโทมาไว้เป็นคำที่ ๔ ก็ได้ ในบรรดาโคลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโคลงสุภาพ หรือโคลงดั้น สามารถนํามาสลับกันได้เสมอ ดังตัวอย่าง
ไยแม่ย่างเท้าเยี่ยง หญิงวัง
กะเดียดกะทายเพียงพัง พับล้ม
พิศผ่องผ่ายผอมพลัง เพลาซีด เซียวแม่
อยู่พี่แย่เยงก้ม กัดก้อนเกลือกิน
คำที่ ๗ ของบาทที่ ๑ และคำที่ ๕ ของบาทที่ ๒ และบาทที่ ๓ ห้ามใช้คำที่มีรูปวรรณยุกต์

ห้ามใช้คำตายที่ผันด้วยวรรณยุกต์โท ในตำแหน่งโท
คำสุดท้ายของบท ห้ามใช้คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์อื่น ๆ หากแต่ว่ากันว่าการลงท้ายบท การใช้เสียงจัตวาที่ไม่ปรากฎรูปจะเป็นที่นิยมและไพเราะยิ่ง
คำที่เป็นเอกโทษคือใช้เอกในที่ผิด เช่น หน้า เขียนเป็น น่า ฯลฯ และ โทโทษ คือใช้โทในที่ผิด เช่น หรือ เขียนเป็น รื้อ , เล่น เขียนเป็น เหล้น ฯลฯ คำชนิดนี้โบราณผ่อนผันให้ใช้ได้ แต่มาบัดนี้ไม่ใคร่นิยมใช้เพราะเป็นการขอไปทีอย่างมักง่าย ทั้งทําให้รูปของคำที่นำมาใช้เสียไปด้วย

 

โคลงสี่สุภาพ

 

ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ

        ดูรากุลบุตรเชื้อ        ชาติชาย ไทยเฮย
อันชาติรุ่งเรืองฉาย          เฉิดแท้
ผิไร้กะวีอาย                     ทั้งชาติ เทียวพ่อ
เขาจะเยาะเล่นแม้            หมดผู้รู้ดี

   การมีมิตรที่แท้               แน่นอน
ดูวาจาสุนทร                    อ่อนถ้อย
เตื่อนผิดว่าวิงวอน           สอนที่ (ถูกนา)
ควรบ่ควรใคร่คล้อย         ที่ได้ดีแล

 

                             มิตรแท้ในเรือน

     มิตรมากหมู่มิตรหมาย               ทรัพย์ท่าน นานา
แท้ใครเขาจะปาน                           พ่อแม่
ในกิจในทุกการ                               หวังเพื่อ บุตรเฮย
เรือนใดทุกเรือนแล้                         พ่อยั้งแม่ยง
                        เด็กไทยใฝ่เรียน

     เรียนดีศึกษาถ้วน               ทุกประการ
มีวินัยไม่เกียจคร้าน                อดสู้
ใฝ่ฝักขวนขวายงาน               แบ่งบ้าง บ้านเบา
คุณธรรมประจำรู้                    เร่งแล้วศึกษา

 

                 โคลงสี่สุภาพ

     มิตรดีมีหนึ่งแม้น          มิตรพัน
สุขทุกข์สนุกกัน                เกี่ยวก้อย
เสริมแรงแห่งไฟฝัน          รักมอบ กันนา
ดีกว่ามิตรพันร้อย             สบเศร้าเขาหนี

 

               โคลงสี่สุภาพ

ยามเด็กควรเร่งรุ้               รักเรียน
ขยันหมั่นพากเพียร           เพิ่มพ้น
หนังสืออ่านขีดเขียน        สั่งสม วิชา
เติบใหญ่จักสุขล้น            ยิ่งด้วย บารมี

 

               โคลงสี่สุภาพ

       มิตรแท้สี่พวกนี้                ทองคำ เปรียบนา
มิตรอุปการะจำ                       ท่านไว้
อีกมิตรช่วยแนะนำ                 ประโยชน์
มิตรรักร่วมทุกข์ได้                 ดั่งอ้างอีกสอง

 

                โคลงสี่สุภาพ

ชึวิตวัยรุ่นร้อน                       ลุกลน
บางอย่างขาดเหตุผล            คิดสั้น
มุทะลุดุดันจน                        เกิดเรื่อง
ตรองก่อนทำเท่านั้น              จักได้ผลดี

 

โคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ,แผนผังโคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,กลอนโคลงสี่สุภาพ,การแต่งโคลงสี่สุภาพ,ผังโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,การแต่งโคลง,แต่งโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพวันครู,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเพื่อน,โคลงสี่สุภาพ 2 บท,สัมผัสโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ สุภาษิต,โคลงสี่สุภาพ รัก,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับครู,โคลงสี่สุภาพพร้อมคําแปล,โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลงสี่สุภาพ สุนทรภู่,กาพย์ยานี11,โคลงโลกนิติ,กลอนสุภาพ,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ยานี11,ข้อบังคับโคลงสี่สุภาพ,แผนผังกลอนสี่,โคลงภาพพระราชพงศาวดาร,โคลงสี่สุภาพ ความรัก,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ เศรษฐกิจพอเพียง,โคลงสี่สุภาพ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ 2 บท,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพความรัก,ตัวอย่างกาพย์ยานี11,ตัวอย่างกลอนแปด,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,โคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับความรัก,โคลงสี่สุภาพ, โคลงสี่สุภาพ ธรรมชาติ,โคลงสี่สุภาพ เพื่อน,โคลงสี่สุภาพ ดอกไม้,โคลงสี่สุภาพ วันแม่,โคลง สี่ สุภาพ ธรรมชาติ,โคลง สี่ สุภาพ วัน พ่อ

โคลงสี่สุภาพ

ข้อบังคับโคลงสี่สุภาพ

1. บทหนึ่งมี 4 บาท เขียนบาทละหนึ่งบรรทัด บาทหนึ่งๆ มี 2 วรรค เรียกว่า วรรคหน้า กับ วรรคหลัง
2. วรรคหน้ามี 5 พยางค์ทุกบาท วรรคหลังของบาทที่ 1,2 และ 3 มี 2 พยางค์ วรรคหลังของบาทที่ 4 มี 4 พยางค์
นอกจากนี้วรรคหลังของทุกบาท ยกเว้นบาทที่ 2 อาจมีคำสร้อย ซึ่งมี 2 พยางค์
3. สัมผัสบังคับ ให้ดูตามแผนภูมด้านบนครับ
4. วรรคยุกต์บังคับ “รูป” ไม่คำนึงถึงเสียง พยางค์ที่มี ไม้เอก เรียก คำเอก พยางค์ที่มี ไม้โท เรียก คำโท
5. คำเอก ผ่อนผันให้ใช้คำตายแทนได้
***คำตายคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในมาตราแม่ กก, กด, กบ (จำง่ายๆ ครับว่า กบด) ซึ่งไม่มีรูปวรรณยุกต์ เช่นคำว่า โหด, แหลก, ตระ

 

คำสร้อย

คำสร้อยคือ คำที่แต่งเติมขึ้นมาเพื่อให้ครบกระแสความ ซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องครับ คำสร้องจะต้องมีอย่างละ 2 คำเสมอ โดยคำแรก
จะเป็นคำที่เิ่พิ่มความสมบูรณ์ของโคลง ส่วนคำหลังจะลงท้ายด้วยคำที่ไม่มีความหมายเช่น

พ่อ ใช้ขยายความเฉพาะบุคคล
แม่ ใช้ขยายความเฉพาะบุคคล หรือเป็นคำร้องเรียก
พี่ ใช้ขยายความเฉพาะบุคคล อาจใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 2 ก็ได้
เลย ใช้ในความหมายเชิงปฏิเสธ
เทอญ มีความหมายเชิงขอให้มี หรือ ขอให้เป็น
นา มีความหมายว่าดังนั้น เช่นนั้น
นอ มีความหมายเช่นเดียวกับคำอุทานว่า หนอ หรือ นั่นเอง
บารนี สร้อยคำนี้นิยมใช้มากในลิลิตพระลอ มีความหมายว่า ดังนี้ เช่นนี้
รา มีความหมายว่า เถอะ เถิด
ฤๅ มีความหมายเชิงถาม เหมือนกับคำว่า หรือ
เนอ มีความหมายว่า ดังนั้น เช่นนั้น
ฮา มีความหมายเข่นเดียวกับคำสร้อย นา
แล มีความหมายว่า อย่างนั้น เป็นเช่นนั้น
ก็ดี มีความหมายทำนองเดียวกับ ฉันใดก็ฉันนั้น
แฮ มีความหมายว่า เป็นอย่างนั้นนั่นเอง ทำนองเดียวกับคำสร้อยแล
อา ไม่มีความหมายแน่ชัด แต่จะวางไว้หลังคำร้องเรียกให้ครบพยางค์ เช่น พ่ออา แม่อา พี่อา หรือเป็นคำออกเสียงพูดในเชิงรำพึงด้วยวิตกกังวล
เอย ใช้เมื่ออยู่หลังคำร้องเรียกเหมือนคำว่าเอ๋ยในคำประพันธ์อื่น หรือวางไว้ให้คำครบตามบังคับ
เฮย ใช้เน้นความเห็นคล้อยตามข้อความที่กล่าวหน้าสร้อยคำนั้น เฮย มาจากคำเขมรว่า “เหย” แปลว่า “แล้ว” จึงน่าจะมีความหมายว่า เป็นเช่นนั้นแล้ว ได้เช่นกัน

 

คำ หรือ พยางค์

ที่เราเรียกกันว่า เอกโทษ โทโทษ คือคำตามปกติใช้ไม้เอก แต่เมื่อคิดหาคำมาใช้ไม่ได้ก็ใช้คำตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนเป็นไม้โทแทน
เช่นคำว่า ท่วม เปลี่ยนเป็น ถ้วม ช่วย เปลี่ยนเป็น ฉ้วย เพื่อให้ลงสัมผัสนั่นเองครับ

 

ข้อห้ามของการแต่งโคลงสี่สุภาพ

1. ห้ามใช้คำที่มีรูปวรรณยุกต์สำหรับพยางค์สุดท้ายในวรรคของบาทที่ 1 และพยางค์ที่ 5 ของวรรคหน้าบาทที่ 2 และ บาทที่ 3
2. ห้ามใช้คำตายแทนตำแหน่งโท
3. ห้ามใช้คำตายและคำที่มีรุปวรรณยุกต์สำหรับพยางค์สุดท้ายของบาทที่ 4 (นิยมใช้เสียงจัตวากันมาก)

 

โคลงสี่สุภาพ

สะพานบอทฟรี – ติดgoogleอย่างง่าย ด้วยสะพานบอท

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook