ชนเผ่าปิ๊กมี่

 สาระน่ารู้, เรื่องน่ารู้

ชนเผ่าปิ๊กมี่

ถึงแม้ว่าโลกในปัจจุบัน จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย แต่ก็ยังมีพื้นที่บางส่วน กลุ่มคนบางกลุ่มในโลกใบนี้ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนป่าในดินแดนห่างไกล ซึ่งเราควรจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เอาไว้บ้าง เพราะในอนาคตอันใกล้ เรื่องราวของชนเผ่าล้าหลัง อาจเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า เพราะการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันนั่นเอง…

สาระเส้น

ชนเผ่าปิกมี่

ชนเผ่าปิกมี่ มีถิ่นฐานอยู่ในเขตป่าเขตร้อน ทางตะวันออกของประเทศคองโก ป่าแห่งนี้มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก มีเขตติดต่อถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศแซมเบีย คาเมรูน ประเทศคองโก และแอฟริกา ชนเผ่าปิกมี่ เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล มาถึงยุคอาณานิคม ปัจจุบันนั้นป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าปิกมี่ มีพื้นที่ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการพัฒนาความเจริญเข้ามาสู่พื้นที่ป่าบริเวณนั้นนั่นเอง


ลักษณะชองชนเผ่าปิกมี่ จะมีสีผิวเข้ม มีส่วนสูงโดยเฉลี่ย 59 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 50 ปี เนื่องมาจากความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนั้น ยังไม่ไดรับการพัฒนานั่นเอง ชนเผ่าปิกมี่ยังชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ แต่ปัจจุบันเริ่มที่จะเพาะปลูกบ้างแล้ว มีวัฒนธรรมและภาษาพูดเป็นของตัวเอง หน้าที่ของผู้หญิงชนเผ่าปิกมี่นั้น มีเยอะเหมือนกัน เช่น การหาของป่ามาเลี้ยงครอบครัว อาหารการกินของชนเผ่าปิกมี่นั้น ส่วนใหญมักจะเป็นของป่าที่หาได้ง่ายๆ เช่น ห็ด ผลไม้ป่า ผัก หัวพืชที่ฝังในดิน และ มันชนิดต่างๆ นอกจากนั้นในบางฤดู ชาวปิกมี่จะนำตัวปลวก หอยทาก หนอนแก้ว มากินเป็นอาหาร เมื่อหาอาหารมาแล้วชาวปิกมี่จะนำมารวมกันและแบ่งปันให้สมาชิกเท่าๆกัน ที่อยู่อาศัยของปิกมี่คือกระท่อมเรียกว่า “มอนกูลุส” ทำมาจากกิ่งไม้ ใบไม้ ใช้เป็นที่อยู่ของครอบครัว ผู้หญิงจะทำหน้าที่สร้างกระท่อม นอกจากนั้นผู้หญิงยังจับปลาเพื่อมาปรุงอาหารในฤดูแล้ง ผู้หญิงยังทำเสื่อ สานตะกร้า สานกระบุง ซึ่งทำมาจากพืชชนิดต่างๆ

ชาวปิกมี่จะช่วยเหลือกันโดยการเลี้ยงดูลูกๆให้เพื่อนบ้าน หรือทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง เนื่องจากเด็กเล็กในสังคมปิกมี่มักจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มากนัก ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจึงต้องช่วยเลี้ยงดู วัยรุ่นในสังคมปิกมี่จึงมีประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็ก และฝึกในการหาอาหารในป่า ส่วนผู้ชายจะทำหน้าที่ล่าสัตว์และประกอบพิธีกรรม ผู้ชายจะตัดต้นไม้ ถางป่าเพื่อทำให้เกิดที่ว่างสำหรับสร้างกระท่อม ผู้ชายจะเก็บน้ำผึ้ง ประกอบพิธีกรรมเต้นรำ และทำเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในพิธีกรรม นอกจากนั้นผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าพิธีเปลี่ยนสถานะโดยต้องเข้าไปในป่าเพื่อพบกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

 

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook