คําพ้องเสียง

 เรื่องน่ารู้

คําพ้องเสียง,คําพ้องเสียงภาษาอังกฤษ,คําพ้องเสียงในภาษาไทย,ตัวอย่างคําพ้องเสียง,ตัวอย่างคําพ้องรูปพ้องเสียง,การเขียนคำพ้องเสียง,คําพ้องรูปคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียงหมายถึง,ความหมายของคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียง ตัวอย่าง,คําพ้องรูปและคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียงทั้งหมด,คําพ้องความ

 คําพ้องเสียง เพื่อนๆคงจะเคยได้ยิน ได้เรียน ได้ฟังกันมาบ้างแล้ว แต่เพื่อนๆรู้มั๊ยว่า คำพ้องเสียงนั้น มีกี่คำ มีความหมายว่าอย่างไร เขียนอย่างไรบ้าง วันนี้ เรามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับคําพ้องเสียงมาฝากเพื่อนๆ ไปดูกันเลย…

สาระเส้น

คําพ้องเสียง,คําพ้องเสียงภาษาอังกฤษ,คําพ้องเสียงในภาษาไทย,ตัวอย่างคําพ้องเสียง,ตัวอย่างคําพ้องรูปพ้องเสียง,การเขียนคำพ้องเสียง,คําพ้องรูปคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียงหมายถึง,ความหมายของคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียง ตัวอย่าง,คําพ้องรูปและคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียงทั้งหมด,คําพ้องความ

คําพ้องเสียง

 

คําพ้องเสียง คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน คําพ้องเสียงบางคำเป็นคำไทยแท้ แต่ก็มีบางคำที่มาจากภาษาอื่น เช่น ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เป็นต้น

คําพ้องเสียง ที่เห็นได้บ่อย ส่วนมากเราจะเจอคำพวกนี้

กัน

กัน             ความหมาย        กีด บัง ห้าม
กันต์          ความหมาย        โกน ตัด
กรรณ        ความหมาย         หู
กัณฐ์         ความหมาย         คอ
กัลป์          ความหมาย        ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
กันย์          ความหมาย         ชื่อราศีที่6
กัณฑ์        ความหมาย         ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ
กาน

กาน           ความหมาย          ตัด ราน
การ            ความหมาย          กิจ ธุระ งาน
กาล           ความหมาย          เวลา
กานท์        ความหมาย          บทกลอน
กาฬ          ความหมาย           ดำ
กานต์        ความหมาย           เป็นที่รัก
การณ์        ความหมาย           เหตุ
กาญจน์     ความหมาย           ทอง
กุด

กุด            ความหมาย           บึง ลำน้ำ ด้วน เหี้ยน
กุฏิ            ความหมาย           เรือนสำหรับพระภิกษุ, เณร
กุฎ            ความหมาย           ยอด
เกด

เกด           ความหมาย          ชื่อ ต้นไม้ ,ปลาน้ำจืด,ลูกองุ่น
เกตุ           ความหมาย          ชื่อดาว ธง
เกศ           ความหมาย           ผม

 

โกด

โกฎิ           ความหมาย         ชื่อมาตราวัดเท่ากับ 10 ล้าน
โกฐ           ความหมาย         ชื่อเครื่องยาไทย
โกศ           ความหมาย         ที่ใส่กระดูกผี ที่ใส่ศพ ดอกไม้ตูม
โกษ          ความหมาย          ที่ใส่กระดูกผี โลก
โกศ           ความหมาย         ผอบ

 

กะเสียน

เกษียณ        ความหมาย        สิ้นไป
เกษียน         ความหมาย        ข้อความที่เขียนไว้ในใบลาน ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่งหรือหนังสือราชการ
เกษียร          ความหมาย         น้ำนม

 

เกียด

เกียด             ความหมาย       กัน กั้น เสาที่ปักไว้กลางลาน สำหรับผูกควายในการนาดข้าว
เกียจ             ความหมาย       คด ไม่ซื่อ โกง คร้าน
เกียรติ           ความหมาย       ชื่อเสียง ความมีหน้ามีตา

 

ขัน

ขัน                ความหมาย        ภาชนะสำหรับตักน้ำ ทำให้ตึงโดยวิธีหมุน แข็งแรง หัวเราะ การร้องของไก่หรือนก
ขัณฑ์           ความหมาย         ภาค ตอน ส่วน ท่อน ชิ้น
ขันธ์             ความหมาย          ตัว หมู่ กอง พวก หมวด
ขรรค์            ความหมาย         ศัสตราวุธชนิดหนึ่งมีคม 2 ข้าง

 

คัน


คัน              ความหมาย           แนวดินหรือทรายที่พูนสูงขึ้น ชื่อต้นไม้ อาการที่อยากเกา
คันถ์            ความหมาย           คัมภีร์
คันธ์            ความหมาย           กลิ่นหอม
ครรภ์           ความหมาย            ท้อง

 

จัน

จัน              ความหมาย          ชื่อตันไม้
จันท์           ความหมาย          ดวงเดือน
จันทน์         ความหมาย         ชื่อต้นไม้
จันทร์         ความหมาย          ดวงเดือน ชื่อเทวดา ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์
จัณฑ์         ความหมาย          ดุร้าย หยาบช้า สุราหรือเมรัย

 

โจด

โจท            ความหมาย           คำถามในวิชาคณิตศาสตร์
โจทย์          ความหมาย           คำถามในวิชาคณิตศาสตร์
โจทก์         ความหมาย            ผู้กล่าวหา ผู้ฟ้องความในศาล
โจษ           ความหมาย            พูดกันแซ็งแซ่ เล่าลือกันอิ้ออึง

 

ฉัด

ฉัด             ความหมาย           เตะ
ฉัฐ             ความหมาย           ที่6
ฉัตร           ความหมาย            เครื่องสูงชนิดหนึ่ง

 

ทัน

ทัน             ความหมาย           ต้นพุทรา
ทันต์           ความหมาย           ฟัน งาช้าง ข่มแล้ว
ทันธ์           ความหมาย          ช้าๆ เขลา เกียจคร้าน
ทัณฑ์         ความหมาย          โทษที่เนื่องด้วยความผิด

 

นาด

นาด           ความหมาย          ทอดแขนให้อ่อนงาม
นาฎ           ความหมาย          นางละครนางฟ้อนรำ
นาถ           ความหมาย          ที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่ง
นาท           ความหมาย          ความบันลือ เสียงร้อง
นาศ           ความหมาย           ความเสื่อม การทำลาย

 

บาด

บาด           ความหมาย           ทำให้เกิดเป็นแผล
บาตร         ความหมาย           ภาชนะรับอาหารของพระภิกษุสามเณร
บาต           ความหมาย          ตก ตกไป
บาท           ความหมาย          ตีน เงิน ส่วนหนึ่งของคำประพันธ์
บาศ           ความหมาย          บ่วง
บาศก์         ความหมาย          ลูกเต๋า ลูกสกา

 

พัด

พัด              ความหมาย          เครื่องโบก โบกหมุน
พัช              ความหมาย          ดอก
พัฒน์           ความหมาย          ความเจริญ
พัตร             ความหมาย          ผ้า
พัทธ์            ความหมาย           ผูก ติด เนื่อง
พัสตร์          ความหมาย           ผ้า
พรรษ           ความหมาย          ฝน
ภัต ภัตร       ความหมาย           อาหาร ข้าว
ภัทร             ความหมาย           ดี เจริญ ประเสริฐ

 

 

ประสบ

ประสบ           ความหมาย           พบ พบปะ พบเห็น
ประสพ           ความหมาย           การเกิดผล

 

พัน

พัน                   ความหมาย            จำนวน 10 ร้อย หัวหน้าทหาร วงรอบที่เป็นเส้นสาย
พันธ์                ความหมาย             ผูก มัด ตรึง
พันธุ์                ความหมาย             พวกพ้อง พี่น้อง วงศ์วาน
พรรณ              ความหมาย             สีของผิว ชนิด
ภัณฑ์              ความหมาย              สิ่งของ เครื่องใช้

 

สัน

สัน                   ความหมาย              สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง ปีวอก
สรรค์                ความหมาย              สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
สรร                  ความหมาย               เลือก คัด
สัณฑ์               ความหมาย               ป่าดง เกลี้ยง นุ่มนวล
สันต์                 ความหมาย              เงียบ สงบ สงัด
ศัล                   ความหมาย               เปลือกไม้
ศัลย                 ความหมาย               ลูกศร
ษัณ                  ความหมาย               หก

 

รัด

รัด                 ความหมาย              โอบรอบหรือ รวบให้กระชับ
รัต                 ความหมาย               ยินดี ชอบใจ ราตรี กลางคืน
รัตน์              ความหมาย               แก้ว
รัถ                 ความหมาย               รถ
รัช                ความหมาย                ธุลี ฝุ่น ผง ความเป็นราชา
รัชต์              ความหมาย                เงิน
รัฐ                 ความหมาย                แว่นแคว้น บ้านเมือง

 

***   หวังว่า คําพ้องเสียงเหล่านี้ จะมีประโยชน์ให้กับท่าน ไม่มากก็น้อย   ***

คําพ้องเสียง

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook