คําที่มักเขียนผิด

 สาระน่ารู้

คําที่มักเขียนผิด,คำที่มักอ่านผิด,โครงงานภาษาไทย,คำ ที่ มัก เขียน ผิด บ่อยๆ,คำ ที่ มัก เขียน ผิด ความ หมาย,ความ หมาย ของ คำ ที่ มัก เขียน ผิด,คำ ที่ มัก อ่าน ผิด,ระบบ คำ ที่ มัก เขียน ผิด,เนื้อหา คำ ที่ มัก เขียน ผิด

คําที่มักเขียนผิด เป็นคำที่มีอยู่จำนวนไม่น้อยเลย ในภาษาไทยยุคปัจจุบัน เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัติ ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ขนบธรรมเนียมโบราณก็เริ่มที่จะหายไปทีละน้อย อย่างเช่นภาษาที่เริ่มจะเพี้ยนไปเรื่อยๆ ดังนั้น เรามาดูคําที่มักเขียนผิด  กันดีกว่า เพือที่ท่านจะได้เอาไปใช้อย่างถูกต้องphapai line

คําที่มักเขียนผิด,คำที่มักอ่านผิด,โครงงานภาษาไทย,คำ ที่ มัก เขียน ผิด บ่อยๆ,คำ ที่ มัก เขียน ผิด ความ หมาย,ความ หมาย ของ คำ ที่ มัก เขียน ผิด,คำ ที่ มัก อ่าน ผิด,ระบบ คำ ที่ มัก เขียน ผิด,เนื้อหา คำ ที่ มัก เขียน ผิด

คําที่มักเขียนผิด

                     คําที่มักเขียนผิด ในภาษาไทยเรานั้น ก็มีอยู่หลายคำ ยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนั้น การเขียนคำผิด ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าคนปัจจุบันนั้น มักจะพิมพ์คำต่างๆในคอมพิวเตอร์ แต่ว่าคำบางคำ พอเขียนผิดหลายคน และเขียนนานๆเข้า ก็จะติดเป็นนิสัย และก็จะกลายเป็นกระแสนิยมไปในที่สุด คือเอาสะดวกว่านั่นแหล่ะ เพราะว่าตัวอักษรที่อยู่ในแป้นพิมพ์นั้น มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ สระ หรือ วรรณยุคได้ง่ายสักเท่าไหร่นั่นเอง ดังนั้น เพื่อที่จะให้เราได้เขียนคำต่างๆถูก เราจึงควรมาดูคําที่มักเขียนผิดกันก่อนดีกว่า เพื่อที่เราจะได้จดจำไปเขียนให้ถูกในโอกาสต่อไป

ในที่นี้ เราขอสมมุติเอาว่า

สีน้ำเงิน  คือ คำที่เขียนถูก

สีแดง คือคำที่เขียนผิด

หมวด ก.ไก่

กงสุล
กงศุล

กฎ
กฏ

กบฎ
กบฏ

กรรเชียง
กันเชียง

กรรมพันธุ์
กรรมพันธ์

กระจิริด
กระจิ๊ดริด

กระตือรือร้น
กระตือรือล้น

กระทะ
กะทะ

กระเบียดกระเสียร
กระเบียดกระเสียน

กระปรี้กระเปร่า
กะปรี้กะเปร่า

กระเพาะ
กะเพาะ

กระหนก ( ลายไทย )
กนก (ทอง )

กริยา ( คำแสดงอาการ )
กิริยา ( มารยาท )

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า

กเฬวราก
กเลวราก

กอปร
กอป

ก้อร่อก้อติก
ก้อล่อก้อติก

ก๊อก
ก็อก

กะทัดรัด
กระทัดรัด

กะทิ
กระทิ

กะโปโล
กระโปโล

กะพง
กระพง

กะเพรา
กระเพรา

กะลา
กระลา

กะโหลก
กระโหลก

กักขฬะ
กักขละ

กังวาน
กังวาล

กัป
กัปป์

กัลป์
กัล

กากบาท
กากบาด

กามารมณ์
กามารมย์

การบูร
การะบูร

กาลเทศะ
กาละเทศะ

กำเนิด
กำเหนิด

เกร็ดความรู้
เกล็ดความรู้

เกล็ดปลา
เกร็ดปลา

เกษียณอายุ
เกษียนอายุ , เกษียรอายุ

เกษียนหนังสือ
เกษียณหนังสือ

เกษียรสมุทร
เกษียนสมุทร

เกสร
เกษร

เกินดุล
เกินดุลย์

โกฏิ
โกฎ

โกศ (ที่ใส่ศพ)
โกฐ ( เครื่องยาสมุนไพร)

หมวด ข.ไข่

ข้นแค้น
ค่นแค้น

ขบถ
ขบฏ

ขมีขมัน
ขะมีขะมัน

ขัณฑสกร
ขันทสกร

ขึ้นฉ่าย
คึ่นช่าย

ไข่มุก
ไข่มุข

หมวด ค.ควาย

คณนา
คณณา

คนโท
คณโฑ

ครองแครง
คลองแคลง

ครองราชย์
ครองราช

คลินิค
คลีนิค

คะนึง
คนึง

หมวด จ.จาน

โจษจัน
โจทจัน

จระเข้
จรเข้

จักจั่น
จั๊กจั่น

จัดสรร
จัดสรรค์

จัตุรัส
จตุรัส

หมวด ช.ช้าง

ชอุ่ม
ชะอุ่ม

เชิ้ต
เชิ๊ต

หมวด ซ.โซ่

ซวดเซ
ทรวดเซ

ซักไซ้
ซักไซร้

ซาบซึ้ง
ทราบซึ้ง

เซ็นชื่อ
เซ็นต์ชื่อ

เซนติเมตร
เซ็นติเมตร

หมวด ฌ.เฌอ

ฌาณ
ฌาน

หมวด ด.เด็ก

ดอกจัน
ดอกจันทร์

ดอกไม้จันทน์
ดอกไม้จันทร์

หมวด ต.เต่า

ตานขโมย
ตาลขโมย

เต็นท์
เต๊นท์

หมวด ถ.ถุง

ถนนลาดยาง
ถนนราดยาง

ถนัดถนี่
ถนัดถะหนี่

ถ่วงดุล
ถ่วงดุลย์

ถั่วพู
ถั่วพลู

ถึงแก่พิราลัย
ถึงแก่พิลาลัย

แถลงการณ์
แถลงการ

หมวด ท.ทหาร

ทโมน
ทะโมน

ทแยง
ทะแยง

ทรราช
ทรราชย์

ทรวดทรง
ซวดทรง

ทระนง
ทรนง

ทลาย(พัง)
ทะลาย ( ช่อมะพร้าว)

ทะลึ่ง
ทลึ่ง

ทะเลสาบ
ทะเลสาป

ทัศนศิลป์
ทัศนะศิลป์

ทีฆายุโก
ฑีฆายุโก

ทูต
ฑูต

ทูนหัว
ทูลหัว

เท้าความ
ท้าวความ

เทิด
เทอด


แท็กซี่
แท๊กซี่

หมวด ธ.ธง

ธัญพืช
ธัญญพืช

ธุดงค์
ธุดง

หมวด น.หนู

นัยน์ตา
นัยตา

นานัปการ
นานับประการ

น้ำมันก๊าด
น้ำมันก๊าซ

นิมิต
นิมิตร

โน้ต
โน๊ต

ไนต์คลับ
ไนท์คลับ

หมวด บ.ใบไม้

บล็อก
บล๊อก

บ่วงบาศ
บ่วงบาศก์

บอระเพ็ด
บรเพ็ด

บังกะโล
บังกาโล

บาทบงสุ์
บาทบงส์

บาทหลวง
บาดหลวง

บำเหน็จ
บำเน็จ

บิณฑบาต
บิณฑบาตร

บุคลิก
บุคคลิก

เบญจเพส
เบญจเพศ

หมวด ป.ปลา

ปฏิสันถาร
ปฏิสันถาน

ประกายพรึก
ประกายพฤกษ์

ประณต
ประนต

ประณาม
ประนาม

ประณิธาน
ประนิธาน

ปรัศนี
ปรัศนีย์

ปราดเปรื่อง
ปราชญ์เปรื่อง

ปะการัง
ประการัง

ปิกนิก
ปิคนิค

เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซนต์

หมวด ผ.ผึ้ง

ผอบ
ผะอบ

ผาสุก
ผาสุข

เผอเรอ
เผลอเรอ

แผนการ
แผนการณ์

ไผท
ผไท

หมวด พ.พาน

พยักเพยิด
พะยักพะเยิด

พลอดรัก
พรอดรัก

พัศดี
พัสดี

พาณิช
พานิช

พิศวาส
พิสวาท

พิสมัย
พิศมัย

พู่ระหง
ภู่ระหง

เพชฌฆาต
เพชรฆาต

โพธิญาณ
โพธิญาน

โพนทะนา
โพนทนา

หมวด ภ.สำเภา

ภูตผี
ภูติผี

หมวด ม.ม้า

มโนสาเร่
มะโนสาแร่

มรณภาพ
มรณะภาพ

มรรคนายก
มรรคทายก

มหาละลวย
มหาระรวย

มหาหิงคุ์
มหาหิงค์

ม่อฮ่อม
หม้อฮ่อม

มัคคุเทศก์
มักคุเทศน์

มัสมั่น
มัสหมั่น

ม่าย
หม้าย

แมงกะพรุน
แมงกระพรุน

ไมยราบ (หญ้า )
ไมยราพ (ตัวละคร )

หมวด ย.ยักษ์

เยาว์วัย
เยาวัย

ยุงก้นปล่อง
ยุงก้นป่อง

หมวด ร.เรือ

รกชัฏ
รกชัฎ

รสชาติ
รสชาด

ราคาเยา
ราคาเยาว์

ราญรอน
รานรอน

รุบรู่
รุบหรู่

รูปการ
รูปการณ์

หมวด ล.ลิง

ลดราวาศอก
ลดลาวาศอก

ลมปราณ
ลมปราน

ลมหวน
ลมหวล

ลออ
ละออ

ลายเซ็น
ลายเซ็นต์

ล่ำลา
ร่ำลา

ลำไส้
ลำใส้

เล่นพิเรนทร์
เล่นพิเรน

เลิกรา
เลิกลา

เลือนราง
เลือนลาง

โล่
โล่ห์

หมวด ว.แหวน

วิ่งเปี้ยว
วิ่งเปรี้ยว

วิปลาส
วิปลาศ

วิไล
วิลัย

เวนคืน
เวรคืน

หมวด ศ.ศาลา

ศัพท์
ศัพย์

หมวด ส.เสือ

สไบ
สะไบ

สับปะรด
สัปรด

สัปหงก
สัปงก

สากกะเบือ
สากกระเบือ

สาบสูญ
สาปสูญ

สาปแช่ง
สาบแช่ง

สินเธาว์
สินเทาว์

สุกใส
สุขใส

เสลด
สะเหลด

แสตมป์
สแตมป์

หมวด ห.หีบ

หงส์
หงษ์

หมาใน
หมาไน

หยักศก
หยักโศก

หยากไย่
หยักไย่

หลงใหล
หลงไหล

เหม็นสาบ
เหม็นสาป

ใหลตาย
ไหลตาย

หมวด อ.อ่าง

อเนก
เอนก

อเนจอนาถ
อเน็จอนาถ

อโนดาต
อโนดาษ

อัตคัด
อัตคัต

อาเจียน
อาเจียร

อำนาจบาตรใหญ่
อำนาจบาทใหญ่

อินทรี(ปลา นก )
อินทรีย์ ( ร่างกาย จิตใจ)

อิริยาบถ
อิริยาบท

อิสรเสรี
อิสระเสรี

เอเชีย
เอเซีย

โอกาส
โอกาศ

ไอศกรีม
ไอศครีม

คําที่มักเขียนผิด

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook