คําทักทายอาเซียน

 เรื่องน่ารู้

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ทำให้มีการแลกเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกัน ดังนั้น เพื่อนๆรู้หรือยังเอ่ย ?ว่าแต่ละประเทศนั้น เค้ามีการทักทายว่าอย่างไรบ้าง งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า…

สาระเส้น

คําทักทายอาเซียน

 

ประชาคมอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

1.ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ภาษาท้องถิ่น – เนการาบรูไนดารุสซาลาม

คำทักทาย – ซาลามัต ดาตัง

เมืองหลวง -บันดาร์เสรีเบกาวัน

พื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 381,371 คน

ประชากร 70% นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษาราชการ – ภาษามาเลย์

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

2.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

ชื่อภาษาท้องถิ่น – ปี่เด่าง์ซุ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ

คำทักทาย – มิงกาลาบา

เมืองหลวง -เนปิดอว

พื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 48 ล้านคน

ประชากร 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน

ภาษาราชการ – ภาษาพม่า

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

3.ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือ“เขมร”(Kingdom of Cambodia)

คำทักทาย – ซัวสเด

อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น

เมืองหลวง -กรุงพนมเปญ

พื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 14 ล้านคน

ประชากร 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

ภาษาราชการ – ภาษาเขมร

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

4.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เนการา เคซาตวน เรปูบลิก อินโดเนเซีย

คำทักทาย – ซาลามัต เซียง

เซลามัทปากิ หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
เซลามัทซิแอง หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยง
เซลามัทซอร์ หมายถึง สวัสดีตอนเย็น
เซลามัทมายัม หมายถึง สวัสดีตอนค่ำ

เมืองหลวง -จาการ์ตา

พื้นที่ประมาณ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 240 ล้านคน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษาราชการ – Bahasa Indonesia

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

5.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)


ชื่อภาษาท้องถิ่น – สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว

คำทักทาย – สะบายดี

เมืองหลวง -เวียงจันทน์

พื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 6.4 ล้านคน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ – ภาษาลาว

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

6.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เปร์เซกูตาน มาเลเซีย

คำทักทาย – ซาลามัต ดาตัง

เมืองหลวง -กรุงกัวลาลัมเปอร์

พื้นที่ประมาณ 329,758 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 26.24 ล้านคน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษาราชการ – ภาษา Bahasa Melayu

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

ชื่อภาษาท้องถิ่น – เรปูบลิกา นัง ปิลิปินัส

คำทักทาย – กูมุสตา

เมืองหลวง -กรุงมะนิลา

พื้นที่ประมาณ 298.170 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 92 ล้านคน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

ภาษาราชการ – ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

8.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

ชื่อภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ -รีพับลิก ออฟ สิงคโปร์

ภาษาจีน – ซินเจียโพ ก่งเหอกั๋ว

คำทักทาย – หนีห่าว

เมืองหลวง -กรุงสิงคโปร์

พื้นที่ประมาณ 699 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 4.48 ล้านคน

ศาสนาพุทธ ขงจื้อ เต๋า อิสลาม คริสเตียน และฮินดู

ภาษาราชการ – ภาษาอังกฤษ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

9.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

คำทักทาย – สวัสดี

เมืองหลวง -กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ประมาณ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 65.4 ล้านคน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ – ภาษาไทย

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

ชื่อภาษาท้องถิ่น – ก่ง หั่ว สา โห่ย จู่ เหงียน เหวียต นาม

คำทักทาย – ซินจ่าว

เมืองหลวง -กรุงฮานอย

พื้นที่ประมาณ 331,689 ตารางกิโลเมตร

ประชากร 88 ล้านคน

ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์

ภาษาราชการ – ภาษาเวียดนาม

คําทักทายอาเซียน,ภาษาอาเซี่ยน,คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน,10ประเทศอาเซียน ภาษา,คำกล่าวลา 10 ประเทศอาเซียน,คำทักทาย ของประเทศติมอร์-เลสเต,ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน,ข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน,คำทักทายประเทศต่างๆ ในอาเซียน,คำทักทายของประเทศในอาเซียน,ประเทศกลุ่มอาเซี่ยน,กลุ่มประเทศ asean,เศรษฐกิจของอาเซียน10ประเทศ,ในประเทศอาเซียน,กลุ่มประอาเซียน,สวัสดี ของประเทศบรูไน,ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ,เรียนภาษาอาเซียน,คำทักทายของประเทศบรูไน,คำทักทายของบรูไน,ภาษาทักทายบรูไน,เรียนรู้ภาษาอาเซียน, ภาษากลุ่มอาเซียน,กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด,ภาษาในประเทศบรูไน,คําทักทายอาเซียนภาษาอังกฤษ,ธงอาเซียน,อาหารประจําชาติอาเซียน,สกุลเงินอาเซียน,คําทักทายภาษาอังกฤษ,เพลงอาเซียน,คําทักทายของประเทศอาเซียน,คําทักทายภาษาญี่ปุ่น

คําทักทายอาเซียน

ขอบคุณข้อมูลจาก : Kapook

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook