คําถวายสังฆทาน

 คาถา

คําถวายสังฆทาน,คําถวายสังฆทานอุทิศ,บทสังฆทาน,คําสังฆทาน,สังฆทานถวายพระ,สังฑทาน,คําถวายภัตตาหาร,คำถวายผ้าอาบน้ำฝน,คําอาราธนาธรรม,คำ ถวาย เครื่อง สังฆทาน,คำ ถวาย สังฆทาน อุทิศ,คำ ถวาย สังฆทาน พร้อม คำ แปล,คำ ถวาย สังฆทาน สามัญ,คำ ถวาย สังฆทาน ทั่วไป

ในบางครั้ง เพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากถวายสังฆทาน ตักบาตรทำบุญบ้าง แต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไร ต้องท่องอะไรบ้าง วันนี้เรามีคําถวายสังฆทาน มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน ไปดูกันเลย…

phapai line


คําถวายสังฆทาน 

 คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป)
คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป) อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสงโฆ อิมานิ สังฆะทานานิ สะปริวารานิ
ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
สังฆทาน กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

คําถวายสังฆทาน

 คำถวายสังฆทาน (ประเภทอุทิศผู้ตาย)
คำถวายสังฆทาน (ประเภทอุทิศผู้ตาย) อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะสังฆะทานานิ
สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ
มะตะกะสังฆะทานิสะปริวารานิ
ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ
อาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะสังฆทาน
กับทั้งบริวาร เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมะตะกะสังฆทาน
กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา
เป็นต้น ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

คําถวายสังฆทาน

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook