คํากริยา

 เรื่องน่ารู้

คํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ,คํากริยา ภาษาไทย,คํากริยาภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,คํากริยาภาษาญี่ปุ่น,คํากริยา verb,verbs คํากริยา,คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา,ความหมายคํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล,คํากริยาภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง,กริยา 3 ช่อง,คำ กริยา verb,คํากริยา หมายถึง,คํากริยาภาษาไทย,คําวิเศษณ์ภาษาอังกฤษคำกริยา เป็นชื่อเรียกชนิดของกลุ่มคำแบบหนึ่ง ที่แสดงถึงการกระทำ ดังนั้น เพื่อความถูกต้องในการสื่อสารกับผู้อื่นนั้น เราจึงควรที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เรามารู้จักความหมาย และการใช้คำกริยากันดีกว่า…

คํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ,คํากริยา ภาษาไทย,คํากริยาภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,คํากริยาภาษาญี่ปุ่น,คํากริยา verb,verbs คํากริยา,คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา,ความหมายคํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล,คํากริยาภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง,กริยา 3 ช่อง,คำ กริยา verb,คํากริยา หมายถึง,คํากริยาภาษาไทย,คําวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ

คํากริยา

คํากริยา     คํากริยาภาษาอังกฤษ    คํากริยาภาษาไทย    คํากริยาภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล    คํากริยาภาษาญี่ปุ่น    คํากริยา verb    verbs คํากริยา    คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา    ความหมายคํากริยา    คํากริยาภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล    คํากริยาภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง    กริยา 3 ช่อง    คำ กริยา verb,คํากริยา หมายถึง    คํากริยาภาษาไทย    คําวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ

คํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ,คํากริยา ภาษาไทย,คํากริยาภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,คํากริยาภาษาญี่ปุ่น,คํากริยา verb,verbs คํากริยา,คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา,ความหมายคํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล,คํากริยาภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง,กริยา 3 ช่อง,คำ กริยา verb,คํากริยา หมายถึง,คํากริยาภาษาไทย,คําวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ

คํากริยา

คำกริยา

คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามในประโยค คำกริยาบางคำอาจมี ความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง บางคำต้องมีคำอื่นมาประกอบ และบางคำต้องไปประกอบคำอื่นเพื่อขยายความ

คำกริยา แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ซึ่งมีดังนี้

1.คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ (อกรรมกริยา)เป็นคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์อยู่แล้ว อาจไม่ต้องมีคำอื่นมาประกอบอีก ก็สามารถสื่อความหมาย หรือจุดประสงค์อกมาได้เลย
เช่น
-แม่นั่งบนเก้าอี้
-คนแก่หัวเราะ
-คุณพ่อกำลังนอน
-หิมะตกหนัก
-ลุงนั่ง

2.คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ (สกรรมกริยา)เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์
เช่น

-เพื่อนตัดกระดาษ
-ฉันเห็นปลาทอง
-แม่ซื้อรองเท้ามาให้น้อง
-แม่ค้าขายไก่ย่าง
3.คำกริยาที่ต้องมีคำมารับ คำที่มารับนั้นไม่ใช่กรรม แต่เป็นส่วนเติมเต็ม (วิกตรรถกริยา)คือ คำกริยานั้นต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาช่วยขยายความหมายให้สมบูรณ์ เช่นคำว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่าคือ เสมือน ดุจ

เช่น

-ชายของฉันเป็นตำรวจ
-เธอคือนักแสดงที่ยิ่งใหญ่
-ลูกดุจแก้วตาของพ่อแม่
-แมวคล้ายเสือ

4.กริยาช่วย (กริยานุเคราะห์) เป็นคำที่เติมหน้าคำกริยาหลักในประโยคเพื่อช่วยขยายความหมายของคำกริยาสำคัญ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นคำว่า กำลัง จะ ได้ แล้ว ต้อง อย่า จง โปรด ช่วย ควร คงจะ อาจจะ เป็นต้น

เช่น

-เขาไปแล้ว
-โปรดฟังทางนี้
-เธออาจจะถูกตำหนิ
-ลูกควรเตรียมตัวให้พร้อม
-เขาคงจะมา
-จงแก้ไขงานให้เรียบร้อย

***ข้อสังเกต กริยาคำว่า ถูก ตามปกติจะใช้กับกริยาที่มีความหมายไปในทางไม่ดี เช่น ถูกตี ถูกดุ ถูกตำหนิ ถ้าความหมายในทางดีอาจใช้คำว่า ได้รับ เช่น ได้รับคำชมเชย ได้รับเชิญ เป็นต้น


5.กริยาที่ทำหน้าที่คล้ายนาม (กริยาสภาวมาลา) เป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่คล้ายกับคำนาม อาจเป็นประธาน เป็นกรรม หรือบทขยายของประโยคก็ได้

เช่น

-เขาชอบออกกำลังกาย (ออกกำลังกายเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่คล้ายนาม เป็นกรรมของประโยค)
-กินมากทำให้อ้วน (กินมากเป็นกริยาที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)
-นอนเป็นการพักผ่อนที่ดี (นอนเป็นกริยาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)

หน้าที่ของคำกริยา มีดังนี้

1.ทำหน้าที่เป็นกริยาสำคัญของประโยค เช่น คนกินข้าว นกบินมาเป็นฝูง เป็นต้น
2.ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น กินมากทำให้อ้วน เป็นต้น
3.ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น ฉันชอบเต้นแอร์โรบิกตอนเช้า เป็นต้น
4.ทำหน้าที่ช่วยขยายกริยาสำคัญให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น พี่คงจะกลับบ้านเย็นนี้ เป็นต้น
5.ทำหน้าที่ช่วยขยายคำนามให้เข้าใจเด่นชัดขึ้น เช่น ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัด น้องชายชอบบะหมี่แห้ง เป็นต้น

 คํากริยา

คํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ,คํากริยา ภาษาไทย,คํากริยาภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,คํากริยาภาษาญี่ปุ่น,คํากริยา verb,verbs คํากริยา,คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา,ความหมายคํากริยา,คํากริยาภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล,คํากริยาภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง,กริยา 3 ช่อง,คำ กริยา verb,คํากริยา หมายถึง,คํากริยาภาษาไทย,คําวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ

คํากริยา

คำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์ เป็นคำชนิดหนึ่งมีใช้ในหลายภาษา ตัวอย่างที่เห็นชัดคือภาษาอังกฤษ คำกริยาวิเศษณ์หมายถึงคำที่ทำหน้าที่ขยายความคำกริยาหรือคำอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคำนาม เช่นคำคุณศัพท์ (รวมทั้งจำนวน) อนุประโยค ประโยค และคำกริยาวิเศษณ์อื่น คำกริยาวิเศษณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำวิเศษณ์ในภาษาไทย

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ

คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จะนำคำคุณศัพท์มาเติม -ly และมีความหมายว่า “อย่าง” ตัวอย่างเช่น great → greatly (อย่างยิ่งใหญ่), beautiful → beautifully (อย่างสวยงาม) เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทุกคำที่ต้องลงท้ายด้วย -ly เช่น hard, fast, well เป็นอาทิ อย่างไรก็ตามบางคำที่ลงท้ายด้วย -ly เช่น friendly, lovely ก็ไม่ใช่คำกริยาวิเศษณ์ แต่เป็นคำคุณศัพท์ในกรณีที่ขยายคำนาม คำปัจจัย -ly สามารถเทียบได้กับคำปัจจัย -lich ของภาษาเยอรมัน, -lijk ของภาษาดัตช์, -lig ของภาษาเดโน-นอร์เวย์ และ -leg ของภาษานอร์เวย์

หลักการการเติมคำปัจจัย -ly มีดังนี้

-คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย ic ให้เติม -al ตามด้วย -ly เช่น dramatic → dramatically
-คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย le และหน้า le เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน e เป็น y เช่น simple → simply
-คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย le และหน้า le เป็นสระ เติม -ly ได้ทันที เช่น sole → solely ยกเว้น whole → wholly
-คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย ll ให้เติม -y เช่น full → fully
-คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย ue ให้ตัด e แล้วเติม -ly เช่น true → truly
-คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -ly เช่น easy → easily ยกเว้น shy → shyly, sly → slyly, gay → gaily
บางคำก็ไม่จำเป็นต้องเติม -ly โดยใช้ศัพท์คำเดิม เช่น fast, hard, little, high, low, early, daily ฯลฯ หรือใช้ศัพท์คำอื่นให้จดจำไว้เช่น good → well
กรณีอื่นเติม -ly ได้ทันที
-คำกริยาวิเศษณ์ที่มาจากคำคุณศัพท์โดยการเติม -ly อาจมีความหมายต่างออกไปจากเดิม เช่น hard (ยากลำบาก) → hardly (ไม่ค่อยมี), high (สูง) → highly (อย่างมาก), late (สาย) → lately (เมื่อเร็ว ๆ นี้), near (ใกล้) → nearly (เกือบจะ), wide (กว้าง) → widely (โดยทั่วไป) ฯลฯ
ในบางกรณีคำปัจจัย -wise อาจใช้แปลงคำนามให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ และ -ways ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ -wise ด้วย เช่น clockwise, sideways คำกริยาวิเศษณ์บางคำสร้างขึ้นจากคำนามหรือคำคุณศัพท์โดยการเติมคำอุปสรรค a- อาทิ abreast, astray ยังมีคำปัจจัยอื่น ๆ อีกในภาษาอังกฤษที่แปลงคำกริยาวิเศษณ์มาจากคำประเภทอื่น และมีคำกริยาวิเศษณ์จำนวนมากที่ไม่ได้ดัดแปลงจากการเติมคำเลย
-คำว่า more, most, least, less ที่นำหน้าคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์ ก็เป็นคำกริยาวิเศษณ์เช่นกัน

 

 คํากริยา

Cre :th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C

Cre : tudentwork.srp.ac.th/Website/Thai/thai/data_13.html

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook