คาถาขุนแผน พระขุนแผน

 คาถา

คาถาขุนแผน

พระขุนแผน เป็นเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเสน่ห์ เมตตามหานิยม เป็นอย่างมาก นับแต่สมัยโบราณมาแล้ว พระขุนแผน เป็นเครื่องรางที่ชายไทยนิยมมีไว้ครอบครอง เพราะอะไรคงไม่ต้องบอกนะ แต่การมีพระขุนแผน ต้องมีคาถาขุนแผนกำกับด้วย เพื่อให้พระขุนแผน แสดงพุทธคุณได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการประพฤตฺตนในทางที่ดีของผู้ครอบครองด้วย เราไปดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับพระขุนแผน และคาถาขุนแผน ทั้งหมดกันเลยดีกว่า…

phapai line

คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผน     พระขุนแผน    พระขุนแผนเคลือบ    พุทธคุณพระขุนแผน    พระขุนแผนใบพุทรา    ประวัติพระขุนแผน    พระขุนแผนบ้านกร่าง    พระขุนแผนเมืองสุพรรณ    พระขุนแผนทุกรุ่น    คาถามหาเสน่ห์    คาถาพระขุนแผน    คาถาบูชาขุนแผน    คาถาหัวใจขุนแผน    พระคาถาขุนแผน    คาถานะขุนแผน    คาถาบูชาพระขุนแผน    คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน    คาถาขุนแผนชมตลาด    คาถาเสน่ห์แรง    คาถาจีบสาวขุนแผน    คาถามหาเสน่ห์    คาถา ขุนแผน ตรึง นาง    คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง    คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม    คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง    คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม    คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร    คาถา มหา เสน่ห์ เขมร    คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน    คาถามหานิยม    พระ คาถา มหา เสน่ห์    คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน    เพลง คาถา มหา เสน่ห์    คาถามหาเสน่ห์แรงๆ    รวม คาถา มหา เสน่ห์    พุทธคุณพระขุนแผน    คาถาบูชาพระขุนแผน    พระขุนแผน คือ    
พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา    พระขุนแผนสองหน้า    พระขุนแผนดีอย่างไร    วิธีดูพระขุนแผน    พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

คาถาขุนแผน,พระขุนแผน,พระขุนแผนเคลือบ,พุทธคุณพระขุนแผน,พระขุนแผนใบพุทรา,ประวัติพระขุนแผน,พระขุนแผนบ้านกร่าง,พระขุนแผนเมืองสุพรรณ,พระขุนแผนทุกรุ่น,คาถามหาเสน่ห์,คาถาพระขุนแผน,คาถาบูชาขุนแผน,คาถาหัวใจขุนแผน,พระคาถาขุนแผน,คาถานะขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถาขุนแผนชมตลาด,คาถาเสน่ห์แรง,คาถาจีบสาวขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์,คาถา ขุนแผน ตรึง นาง,คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง,คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม,คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง,คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม,คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร,คาถา มหา เสน่ห์ เขมร,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถามหานิยม,พระ คาถา มหา เสน่ห์,คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน,เพลง คาถา มหา เสน่ห์,คาถามหาเสน่ห์แรงๆ,รวม คาถา มหา เสน่ห์,พุทธคุณพระขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,พระขุนแผน คือ, พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา,พระขุนแผนสองหน้า,พระขุนแผนดีอย่างไร,วิธีดูพระขุนแผน,พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

พระขุนแผน พระนเรศวรสร้าง ๑

พระขุนแผน พระนเรศวรสร้าง ๑
พระขุนแผน พระเครื่องนักรบ
เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกรีฑาทัพมาทางอำเภอศรีประจัน แล้วพักทัพเพื่อคอยรับพระมหาอุปราชาเอกาทศรถ พระองค์ทรงต้องการเพิ่ม และกำลังใจให้กับทหารทั้งหลาย และได้นำความหารือกับพระมหาเถระคันฉ่อง พระมหารเถรได้พินิจแล้ว เห็นควรสร้างสิ่งมงคลแจกจ่ายแก่แก่เหล่าทหารติดตัว ไว้ป้องกันเป็นกำลังใจ และให้รู้สึกเสมือนว่า มีสมเด็จพระนเรศวรร่วมรบ มิต้องครั่นคร้ามศัตรู จึงมีพระราชโองการให้พระมหาเถระคันฉ่อง และพระราชาคณะที่ติดตามทัพมา กะเกณฑ์ทหารผู้มีฝีมือจัดการทำการแม่พิมพ์สร้างสำหรับแจกจ่ายแก่ทหารทุกคนในกองทัพ ทหารผู้ทำการล้วนให้นึกถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระนเรศวร และพระเอกาทศรถเป็นที่ตั้ง ด้วยรักเทิดทูล และยำเกรงในเดชานุภาพ ปรากฎแม่พิมพ์ ออกมามากมาย ทั้งที่เป็นองค์เดียวและสององค์คู่กัน ดุจพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาเอกาทศรถ

…..การสร้างพระครั้งนี้กระทำอย่างเร่งรีบ จึงหาวัสดุที่พอหาได้ง่ายมาผสมเป็นมวลสาร แล้วพระมหาเถระคันฉ่องประธานพิธีได้ตั้งจิตบริกรรมประจุพระเวทย์วิทยาคมสัมทับ พระสงฆ์ผู้ร่วมทัพได้เจริญพุทธมนต์ปลุกเสกแล้วเสร็จในยามบ่าย จากนั้น สมเด็จพระนเรศวร ได้มีพระราชานุญาต ให้นำพระที่สร้างขึ้นนี้แจกจ่าย แก่เหล่าขุนทหารโดยทั่ว (ต่อมาพระเครื่องเหล่านี้ถูกเรียกว่า พระขุนแผนบ้านกร่าง)

คาถาขุนแผน,พระขุนแผน,พระขุนแผนเคลือบ,พุทธคุณพระขุนแผน,พระขุนแผนใบพุทรา,ประวัติพระขุนแผน,พระขุนแผนบ้านกร่าง,พระขุนแผนเมืองสุพรรณ,พระขุนแผนทุกรุ่น,คาถามหาเสน่ห์,คาถาพระขุนแผน,คาถาบูชาขุนแผน,คาถาหัวใจขุนแผน,พระคาถาขุนแผน,คาถานะขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถาขุนแผนชมตลาด,คาถาเสน่ห์แรง,คาถาจีบสาวขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์,คาถา ขุนแผน ตรึง นาง,คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง,คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม,คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง,คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม,คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร,คาถา มหา เสน่ห์ เขมร,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถามหานิยม,พระ คาถา มหา เสน่ห์,คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน,เพลง คาถา มหา เสน่ห์,คาถามหาเสน่ห์แรงๆ,รวม คาถา มหา เสน่ห์,พุทธคุณพระขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,พระขุนแผน คือ, พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา,พระขุนแผนสองหน้า,พระขุนแผนดีอย่างไร,วิธีดูพระขุนแผน,พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

คาถาขุนแผน

พระขุนแผน เดิมทีไม่ได้ชื่อนี้หรอก เป็นพระกรุสุพรรณที่เจอเวลาใกล้เคียงกับพระผงสุพรรณนั่นแหละ แต่ด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตามหาเสน่ส์ ทำให้ผู้คนพากันเรียกว่าพระขุนแผน ลือกันต่อมาว่าขุนแผนกรุบ้านกร่างใครได้บูชา จะมีแต่คนรักคนหลง จีบใครก็รักเอ่ยปากขอใครก็ได้ ที่บอกกันว่าคล้องพระขุนแผนแล้วยากจนผู้ใหญ่ไม่รัก ล้วนไม่จริง ลือกันไปเอง อย่างเอาขุนแผนในนิทานมาคิดเป็นตุเป็นตะ พระขุนแผนนี้แค่ชื่อเท่านั้นผู้ใหญ่ไม่เกลียดเหมือนในนิทานแน่นอน ใครๆก็เมตตา ค้าขายก็ร่ำรวย

คาถาขุนแผน,พระขุนแผน,พระขุนแผนเคลือบ,พุทธคุณพระขุนแผน,พระขุนแผนใบพุทรา,ประวัติพระขุนแผน,พระขุนแผนบ้านกร่าง,พระขุนแผนเมืองสุพรรณ,พระขุนแผนทุกรุ่น,คาถามหาเสน่ห์,คาถาพระขุนแผน,คาถาบูชาขุนแผน,คาถาหัวใจขุนแผน,พระคาถาขุนแผน,คาถานะขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถาขุนแผนชมตลาด,คาถาเสน่ห์แรง,คาถาจีบสาวขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์,คาถา ขุนแผน ตรึง นาง,คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง,คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม,คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง,คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม,คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร,คาถา มหา เสน่ห์ เขมร,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถามหานิยม,พระ คาถา มหา เสน่ห์,คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน,เพลง คาถา มหา เสน่ห์,คาถามหาเสน่ห์แรงๆ,รวม คาถา มหา เสน่ห์,พุทธคุณพระขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,พระขุนแผน คือ, พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา,พระขุนแผนสองหน้า,พระขุนแผนดีอย่างไร,วิธีดูพระขุนแผน,พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผน

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
(ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล)
คาถาบูชาขุนแผน
สุนะโมโร โมโรสุนะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมามิหัง
คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย)
อมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน ณะมะพะทะ
แขนกูงามคือพระนาราย ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤทธิกูงามคือพระจัน
สาวในเมืองสวันเห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมข้ามคูหา
กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็วิ่งตามกูมา
กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน
เหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน
ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทปราณี ทายินดี
ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย อิติพิโส พะคะวาณะลีติ อิติมานิยม

รวมคาถาขุนแผน คาถาหัวใจขุนแผน ในแบบต่างๆ 
คาถาหัวใจขุนแผนรักแท้
*โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
(ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา)

คาถาหัวใจขุนแผนมัดใจ
*พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
(ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง)

คาถาหัวใจขุนแผนใจอ่อน
*ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
(ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที)

คาถาหัวใจขุนแผนผูกใจคน
* โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ
(ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้)

คาถาหัวใจขุนแผนมหาเสน่ห์
*จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ
(ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่)

คาถาหัวใจขุนแผนป้องกันตัว
*ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโวพินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ
(ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์)

คาถาขุนแผนป้องกันผี
*นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะสัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขาปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธังเวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธังอะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธังยะมะนัสสะ นะยะนาวุธังอิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถาขุนแผนหนังเหนียว
*สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต
(ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย)

คาถาขุนแผนข่มศัตรู
*ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโกอะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโตราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง
(ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว – ท่อง ๓ จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม)

คาถาขุนแผนเสกขี้ผึ้ง
*มทุจิตตัง สุวามุปขังทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะเมตตา ชิวหายะมะ ทุรังทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา
สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนาสัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะปะสังสันติ
(ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง)

คาถาขุนแผนหมัดหนัก
*โสภะคะวา อะทิสะมานิ อุเทยยัง คัจฉันตัพพังสังลารัง ปะระมัง สุขัง นะลัพภะติมหาสูญโญ จะสัมภะโต สังสาเร อานังคัจฉันติ
(ใช้ภาวนาเมื่อต้องการให้หมัดหนัก ไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้)

คาถาหัวใจขุนแผนสาริกาลิ้นทอง
*พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต
(ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)
คาถาบูชาขุนแผนตรึงนาง (อิ่นม้า)
ท่องนะโม 3 จบ . . . แล้วตามด้วย . . .

โอมละลวยมหาละลวย ชายเห็นชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง มึงเห็นหน้ากูให้งวยงงจงใจรัก จะภะกะสะภะคินี กูจะคิดถึงสาวทั้งหลายก็มายินดี จงมาช่วยกูอยู่พร้อมหน้า ภะคินี กูจะคิดถึงสาวทั้งหลายก็มายินดี จงมาช่วยกูอยู่พร้อมหน้า ภะจะกะสะ ทั้งฝูงชนก็มาพะวักพะวงหลงรักใคร่ กูจะมารำลึกถึงเจ้าไท้ ก็มาลืมสวาทรัก จะภะกะสะ กูจะคิดถึงสาวแท้ ก็มาลืมทั้งแม่ทั้งพ่อ จะภะกะสะ พะวักภวังค์ให้จิตคุ้มครั่งตะลึงหลง จะภะกะสะ โอม พระพายเจ้าเอ๋ย เจ้าจงมาชักนำ (เอ่ยชื่อผู้ที่เราปรารถนา) มาจะภะกะสะ มหาละลวยงวยงงจงใจรักแห่งกู จะภะกะสะ ช้างในป่าหลงรักกูก็มาลืมดง จะภะกะสะ ผมอยู่บนหัวก็มาลืมเกล้า จะภะกะสะ ข้าวอยู่ในคอก็มาลืมกลืนอะอึกสะอื้นมาหากู จะภะกะสะ คิดถึงกูอยู่มิได้ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ อาคัจฉาหิ อาคัจฉายะ สุนะโมโลนะ โมพุทธายะ นะมะพะทะ

 


คาถาขุนแผน,พระขุนแผน,พระขุนแผนเคลือบ,พุทธคุณพระขุนแผน,พระขุนแผนใบพุทรา,ประวัติพระขุนแผน,พระขุนแผนบ้านกร่าง,พระขุนแผนเมืองสุพรรณ,พระขุนแผนทุกรุ่น,คาถามหาเสน่ห์,คาถาพระขุนแผน,คาถาบูชาขุนแผน,คาถาหัวใจขุนแผน,พระคาถาขุนแผน,คาถานะขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถาขุนแผนชมตลาด,คาถาเสน่ห์แรง,คาถาจีบสาวขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์,คาถา ขุนแผน ตรึง นาง,คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง,คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม,คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง,คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม,คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร,คาถา มหา เสน่ห์ เขมร,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถามหานิยม,พระ คาถา มหา เสน่ห์,คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน,เพลง คาถา มหา เสน่ห์,คาถามหาเสน่ห์แรงๆ,รวม คาถา มหา เสน่ห์,พุทธคุณพระขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,พระขุนแผน คือ, พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา,พระขุนแผนสองหน้า,พระขุนแผนดีอย่างไร,วิธีดูพระขุนแผน,พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

คาถาขุนแผน

คาถา ลงนะขุนแผน

โอม สิทธิ ศรี ศรี พลายแก้วจิตตัง อาราธนานัง ปิยังมะมะ
ราศีกูงามประดุจดังกับแผ่นฟ้า หน้ากูงามดังกับขุนแผน
แขนกูงามดังพระนารายณ์ กายกูงามดังกับพระอาทิตย์
ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้
สาวแก่แม่หม้ายในโลกมนุษย์แย่งยุดกันหลงรัก และใฝ่ฝัน
ช่วงชิงกันมิเว้นวาย กูจะรำลึกนึกถึงต้นไม้ ก็ให้มางวงงงหลงเสน่ห์
จงตามมาใกล้ไม่ห่างเห สมคะเนนึก กูจะรำลึกถึงพญาหงษ์
ก็ให้มาหลงลืมถ้ำคูหา กูจะรำถึงพญาปลา ก็ให้รีบมาหลงและลืมน้ำ
กูจะรำลึกถึงคนธรรมดา ก็ให้มาหลงลืมที่นอน
กูจะรำลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็ลืมแม่วิ่งแร่ตาม กูจะรำลึกถึงช้างงามก็จงตามมา
กูจะรำลึกถึงสาวแซ่แม่ค้า จงมาหากู กูจะกู่ร้องเรียกสาวใหญ่ให้ใหลหลง
กูจะรำลึกถึงดงพงไพรให้ชอบใจกู กูจะรำลึกถึงฝูงชนทั้งหลายที่มีอยู่
จงอย่าห่างเหิน กูจะรำลึกถึงเทวดานายฟ้าทุกวิมาน ให้ลงมาผูกพันด้วยเสน่ห์กู
ขอจิตของขุนแผนเข้าสู่กาย ขอ นะ ขุนแผนทั้งหลายจงสู่หน้า
ให้มีเสน่ห์เมตตาตลอดไป ใครเห็นใครรัก ใครทักใครชม ให้มีคนนิยมตามกูมา
โอม นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

พุทธังสิทธิ ธัมมังสิทธิ สังฆังสิทธิ เมตตาสิทธิ สิทธิสวาหะ

………………………………………………………………….

คาถาลงนะขุนแผน หรือ คาถานะขุนแผน เป็นอีกหนึ่งคาถาที่คนใช้เห็นผลมามากแล้ว แต่ที่สำคัญอย่าลืมข้อห้ามของ คาถา ลงนะขุนแผน (คาถานะขุนแผน) เพราะมีหลายคนที่เห็นผลแล้วมักพลาดผิดข้อห้าม
ใช้คาถาบทนี้เสกแป้งผัดหน้า เมื่อเวลาที่จะออกจากบ้านไปไหน

ข้อห้าม

1. หากในบ้านมีแม่ มีน้องสาว พี่สาว อย่าใช้ในบ้านเป็นอันขาด

2. เมื่อใช้คาถานี้แล้ว ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเมียของคนอื่นเด็ดขาด

3. เมื่อหญิงตามมาอยู่ด้วย ก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเขา

4. ห้ามโกหก กะล่อน และกระทำมิจฉาชีพทุกๆ อย่าง

250

 

คาถาขุนแผน

ครูบาเดช ปลุกเสกขุนแผน

คาถาขุนแผน,พระขุนแผน,พระขุนแผนเคลือบ,พุทธคุณพระขุนแผน,พระขุนแผนใบพุทรา,ประวัติพระขุนแผน,พระขุนแผนบ้านกร่าง,พระขุนแผนเมืองสุพรรณ,พระขุนแผนทุกรุ่น,คาถามหาเสน่ห์,คาถาพระขุนแผน,คาถาบูชาขุนแผน,คาถาหัวใจขุนแผน,พระคาถาขุนแผน,คาถานะขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถาขุนแผนชมตลาด,คาถาเสน่ห์แรง,คาถาจีบสาวขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์,คาถา ขุนแผน ตรึง นาง,คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง,คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม,คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง,คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม,คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร,คาถา มหา เสน่ห์ เขมร,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถามหานิยม,พระ คาถา มหา เสน่ห์,คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน,เพลง คาถา มหา เสน่ห์,คาถามหาเสน่ห์แรงๆ,รวม คาถา มหา เสน่ห์,พุทธคุณพระขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,พระขุนแผน คือ, พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา,พระขุนแผนสองหน้า,พระขุนแผนดีอย่างไร,วิธีดูพระขุนแผน,พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผนชมตลาด 1


คาถาบทนี้ใช้เสกผ้านุ่งผ้าห่มให้เป็นศรีแก่ตัว ใครเห็นใครทัก
ใครเห็นใครรักดีนักแล..

นะรำลึก มหารำลึก ตัวกูหนึ่ง
เสมอเหมือนอย่างตัวแมน
สองแขนกูสุกใสเหมือนอย่างพระอาทิตย์
ฤทธิ์กูฟุ้งขึ้นเมื่อสาย
สี่แสนแล่นแห่หน้า
ห้าแสนแล่นแห่หลัง
หกแสนแห่ชั้นฟ้า
บ่ายหน้ามาสู่กู
เอหิมะมะ นโมพุทธายะ นะมะพะทะ
พระมนต์ขุนแผนชมตลาด 2

โอมศรี ๆ หน้ากูคือใบบัว ตัวกูคือวงพระจันทร์
กูจะเศกแป้งน้ำมันทา ให้เจ้าแสนสิเนหา ให้พระยาแสนรัก สวาหะ มะอะอุ
นะ เมตตา โมถามหา พุทรักข้า ธา อ่อนใจ ยะ เอ็นดู
จิตตัง วา ปุปผัง วา คันธัง วา ราชกุมารี วา ราชกุมาโร วา อิตถี วา
ปุริโส วา พานิชโช วา พานิชชา วา ปริเทวันติ
มุทุ จิตตัง ทิสวา มุกขัง จิตตัง ปิยัง มะมะ ยังยัง
อินทสิเนหา พรหมสิเนหา อิศวรสิเนหา นารายนสิเนหา ( นา-รา-ยะ-นะ-สิ-เน-หา)
สวาหะ ประสิทธิ ประสิทธิจัง มิตตะจิตตะ มิตตะจิตตัง
ผูกจิต ผูกจัง

โอมละลวย มหาละลวย สัพพะละลวย สวาหะ
อุ เมตตา จะ มหาราชา สัพพสิเนหะ จะ ปูชิตา สัพพะ
สุขัง จะ มหาลาภัง ราชาโกรธัง วินาสสันติ สาว ๆ แส้ ๆ
หม้าย ๆ แม่ ๆ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้หญิงผู้ชาย ทั้งหลายทั้งปวง
เอหิ มนาปัง จิตตัง ปิยัง มะมะ อิติปารมิตตา ติงสา อิติสัพพัญญามาคตา

โอมราศีกูเอ๋ย จงมาเป็นอาศน์ ศรีนาวาศมาเป็นเกียรติ์
ศรีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวง รักกูมิรู้วาย
ด้วยศรีกูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือพระพรหม
ฟ้าเห็นฟ้าชม พรหมเห็นพรหมรัก หญิงเห็นหญิงรัก
ชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อ ไม่เบื่อแต่สักวัน

โอมหญิงชายทั้งหลายเอ๋ย มารักกู สวาหะ
โอมสิทธิดำเนินศรี ๆ กูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือพระแมน
แขนกูงามคือพระศรีฉัตต์ทันต์ ฟันกูงามคือพระนารายณ์
กายกูคือพระอาทิตย์ ฤทธิ์กูคือพระจันทร์
สาวใช้ในสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิบ่มิได้

มากูจะรำลึกถึงต้นไม้ ๆ ก็มาอ่อนอยู่งวยงง
ก็จะรำลึกถึงพระยาหงส์ หงส์ก็มาทิ้งถ้ำทอง
กูจะรำลึกถึงปลาในหนองก็มาลืมพระคงคา
กูจะรำลึกถึงอรรคมหาเสนาก็มาลืมซึ่งแท่นที่นอน
กูจะรำลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็มาพลัดแม่ระเหระหนขวนขวาย
กูจะรำลึกถึงช้างพลายในป่าต้นก็มาลืมไพร
กูจะรำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่
กูจะรำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล
กูจะรำลึกถึงเจ้าไทย ท่านก็มาปราณี
กูจะรำลึกถึงเจ้าชีก็มาลืมสวดมนต์
กูจะรำลึกถึงฝูงคน ๆ ทั้งหลายก็มารักกูอยู่ถ้วนหน้า ทุกชั้นฟ้าและแผ่นดิน
มากูจะรำลึกถึงพระอินทร์ ท่านก็มาปรารมภ์นักรักกูทุกชั้นฟ้า
ฝูงคนทั้งหลายเห็นหน้ากูก็มาร้องไห้อยู่งาย ๆ

โอมรำจิตรำจวน เหวยร่ำจัก ร่ำรัก ร่ำชม ร่ำบ่น
สวาโหม อิสวาสุ ปิโย ปิยา จิตตา ปิยา มะมะ เอหิ ตุริต ติรตา

 คาถาขุนแผน

พระมนต์ขุนแผนชมตลาด 3
ตั้งนะโมสามจบ
เทแป้งไว้ในมือ แล้วก็ท่องตานี้

โอม สิทธิ ราศีหน้ากูคือท้องฟ้า
นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมะ มะนะ นะอะ อะนะ นะอุ อุนะ
หน้ากูงามคือพระแมน
แขนกูงามคือพระนารายณ์
ใบหน้ากูงามคือพระอาทิตย์
ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์
สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้
กูมาลำรึกถึงต้นไม้ ต้นไม้ก็อ่อนงวยงง
กูมาลำรึกถึงพญาหงษ์ พญาหงษ์ก็ลืมถ้ำคูหา
กูมาลำรึกถึงไก่อ่อน ไก่อ่อนก็วิ่งตามแม่
กูมาลำรึกถึงช้างพราย ช้างพรายก็ลืมไพร
กูมาลำรึกถึงสาวใช้ สาวใช้ก็คิดถึงแต่กูจนลืมแม่
กูมาลำรึกถึงสาวแก่ สาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาลำรึกถึงท้าวไทย์ ท้าวไทย์ก็ลืมสวดมนต์
กูมาลำรึกถึงฝูงชน ฝูงชนก็มารักกูทุกทั่วหน้า ทุกแผ่นดิน
กูมาลำรึกถึงเทพเทวาทั้งปวง เทพเทวาทุกชั้นฟ้าก็ชวนเสด็จลงมาช่วยกูแทน นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมะ มะนะ นะอะ อะนะ นะอุ อุนะ

หญิงใดเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ ต้องร้อนกายร้อนใจมาอยู่ในอ้อมกอดกู โอม สวะหะ ครู (กลั้นหายใจ นับหนึ่งถึงสาม) เพี้ยง ลงไปที่แป้ง
จากนั้นเอาแป้งมาวนทาที่หน้า 3 รอบ แปะที่หน้าผากก่อน แล้ววนมาที่ แก้มซ้าย คางแล้วก็แก้มขวา ให้หมุนครบสามรอบ จากนั้นก็เกลี่ยๆแป้งให้บางๆ

หลังจากที่ทาเสร็จแล้ว ก็สวด
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะ ปิติอิ ทั้งหมด สามรอบ แล้วก็ครอบหัวไปอีกทีนึง..

 

คาถาขุนแผน

นะ อ่อนใจรัก โม ชักนำมา พุท สวมกอด

ธา ยอดเสน่ห์หา ยะ เช็ดน้ำตา
ร้องให้มาหากู อะอาอิอีอุอูสวาหายะ เอหิมะมะ
นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ

ใช้ท่องเป่าลมแปดทิศเป็นมหานิยมดีนักแล
ใช้ท่องก่อนจีบสาว 3 คาบ

 

 คาถาขุนแผน

พระคาถามหาละลวย

โอมสาวๆ มหาละลวยอ่อนค่อมฝูงสาวและหญิงชายทั้งหลายมาแวดล้อมอยู่แจกัน หน้ากูคือวงเดือนหน้ากูคือตะวัน ครั้นมึง
เห็นหน้ากู มึงรักกูเหมือนหนึ่งช้างรักงา ครั้นมึงเห็นหน้ากูมึงรักกูเหมือนปลารักน้ำ
ครั้นมึงเห็นหน้ากูมึงรักกูเหมือนราชสีห์รักถ้ำพระคูหา หวีหัวมิทันเวลากินข้าวมิทันกลืน ร้องไห้สะอึกสะอื้นวิ่งตามกูมา
เอหิ จิตตัง โอนโต เอหิ มานี่มา สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะลาภา มหาเสน่หัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหะ
สัพพะโสตถีภะวันตุเม

ปลุกเศกก่อนนอน 11 คาบตั้งจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป่าลมไปทั้ง 8 ทิศ

เศกน้ำล้างหน้าทุกวันเศกแป้งทาตัวทาหน้าเศกน้ำหอมก็เป็นเมตตามหาละลวยวิเศษมาก

ทั้งชายหญิงจะรักเรา คิดถึงเราทุกคืนวัน การที่จะใช้พระคาถานี้ให้เป็นผลสำเร็จเฉพาะผู้ที่มี
จิตใจเชื่อมั่นเท่านั้น

 

คาถาขุนแผนของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์

โอมสิทธิฟ้าเปลี่ยนสี กูงามคือฟ้า นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ ชายกูงามคือพระอินทร์ นะมะพะทะ จิตกูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ กูจะรําลึกถึงลูกไก่อ่อนกูมาแรมตาย กูจะรําลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูจะรําลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล กูจะรําลึกถึงพญาช้างไพรก็มาลืมไพร กูจะรําลึกถึงเจ้าไทยก็มาลืมสวดมนต์ กูจะรําลึกถึงฝูงชน ก็มารักกูอยู่ทั่วฟ้าและแผ่นดิน นะโพุทธายะ สะหะสะโหม

 คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผนห้ามทัพ

ท่านหลวงพ่อพระครูเปรื่อง วัดบางคลาน สมันท่านยังมีชีวิตอยู่ให้คัดลอกมาจากต้นตำราเดิมของ ท่านหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร เป็นคาถาที่ท่านหลวงพ่อเงินท่านบันทึกและใช้เสกเป็นประจำ เพื่อห้ามสรรพอันตรายต่าง ๆมิให้ต้องตัวเรา เป็นมงคลป้องกันตัว
” อิติผิด ภควาผิด อิติอัสสะ อะระหัง นะจะจังงัง พุทโธ นะโมพุทธายะ “

แม้แต่ท่านหลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท ท่านพระอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพร ยังแนะนำกกรมหลวงให้เสด็จไปพบและศึกษาวิชาด้วย

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

“เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ”
ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มี เสน่ห์เป็นที่หลงไหล

คาถาขุนแผน,พระขุนแผน,พระขุนแผนเคลือบ,พุทธคุณพระขุนแผน,พระขุนแผนใบพุทรา,ประวัติพระขุนแผน,พระขุนแผนบ้านกร่าง,พระขุนแผนเมืองสุพรรณ,พระขุนแผนทุกรุ่น,คาถามหาเสน่ห์,คาถาพระขุนแผน,คาถาบูชาขุนแผน,คาถาหัวใจขุนแผน,พระคาถาขุนแผน,คาถานะขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถาขุนแผนชมตลาด,คาถาเสน่ห์แรง,คาถาจีบสาวขุนแผน,คาถามหาเสน่ห์,คาถา ขุนแผน ตรึง นาง,คาถา ขุนแผน อุ้ม นาง,คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม,คาถา ขุนแผน บ้าน กร่าง,คาถา ขุนแผน หลวง ปู่ ทิม,คาถา ขุนแผน พ ราย กุมาร,คาถา มหา เสน่ห์ เขมร,คาถามหาเสน่ห์ขุนแผน,คาถามหานิยม,พระ คาถา มหา เสน่ห์,คาถา มหา เสน่ห์ ขุนแผน,เพลง คาถา มหา เสน่ห์,คาถามหาเสน่ห์แรงๆ,รวม คาถา มหา เสน่ห์,พุทธคุณพระขุนแผน,คาถาบูชาพระขุนแผน,พระขุนแผน คือ, พระขุนแผน บ้านกร่าง ราคา,พระขุนแผนสองหน้า,พระขุนแผนดีอย่างไร,วิธีดูพระขุนแผน,พระ ขุนแผน กรุ วัด บ้าน กร่าง

คาถาขุนแผน

 

ขอบคุณภาพจาก:http://www.facebook.com/pages/MAHAMONGKOL/187130908011786

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook