กลอนครู

 กลอนคิดถึง

กลอนครู,กลอนบูชาครู,กลอนวันครูซึ้งๆ,กลอน8วันครู,กลอนครูซึ้งๆ,กลอนครูสอนศิษย์,กลอนครูดีในดวงใจ,กลอนอำลาครู,คำกลอนครู,กลอนเกี่ยวกับครู,กลอนแปดวันครู,กลอนลาครู,กลอนครูกับศิษย์,กลอนครูถึงศิษย์,กลอนวันครูสั้นๆ,กลอนเกษียณอายุราชการครู,กลอนบอกรักครู,คํากลอนวันครู,กลอนอําลาครู,กลอนด่าครู,กลอนเชิดชูครู,กลอนวันครูภาษาอังกฤษ,กลอนขอบคุณครู,คำกลอนวันครู, กลอนครูเกษียณ,กลอนเกษียณครู,กลอนให้ครู,กลอนครูในดวงใจ,กลอนครูกวนๆ,กลอนแด่ครู,กลอนรักครู,กลอนวันครู กลอนแปด,กลอนไหว้ครู,กลอนคิดถึงครู,กลอนสี่วันครู,กลอนสี่สุภาพวันครู,กิจกรรมวันครู,กลอนครูสั้นๆ,กลอนอาลัยครู,กลอนถึงครู,กลอน4วันครู,กลอนจากครูถึงศิษย์,กลอนสําหรับครู,กลอนแปดครู,กลอนสำหรับครู,คำกลอนเกี่ยวกับครู,กลอนอําลาครูย้าย,กลอนเกี่ยวกับครูซึ้งๆ,กลอนมอบให้ครู,กลอนกวนครู,กลอนครูที่ดี,กลอนครูของแผ่นดิน,กลอนครูย้าย,กลอนไว้อาลัยครู,กลอนครูภาษาอังกฤษ,กลอนคุณครูในดวงใจ,กลอนเพื่อนสั้นๆ,กลอน เพื่อน กวน ๆ,กลอนเพื่อนกวนๆ,กลอนเพื่อนรัก,กลอน เพื่อน รัก,กลอน เพื่อน ซึ้ง ๆ,กลอนกวนๆ,กลอน เพื่อน ก่อน จาก

เมื่อถึงวันครู ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ ที่อาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเรามา เราก็ควรที่จะสำนึกในพระคุณที่ท่าน มีต่อเรา ดังนั้นเราจึงมีการเรียบเรียงถ้อยคำออกมาเป็นกลอนครู ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆ คิดถึงครูมากขึ้น เราไปดูกลอนครูกันดีกว่า…

phapai line

กลอนครู

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ เสริมสร้าง วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ครูคือผู้ สร้างสม อุดมการณ์
ครูทำงาน เหนื่อยเพื่อใคร ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง ที่ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

น้อมนบครูผู้สอนอาทรศิษย์
รู้ถูกผิดคิดดีมีเหตุผล
เป็นผู้สร้างทางสู้รู้อดทน
คอยฝึกฝนบ่นพร่ำชี้นำทาง
ครูอารีมีเมตตาพาฉลาด
รู้เปรื่องปราดคาดหมายรู้หลายอย่าง
รู้จักเกียรติ เหยียด หยิ่ง สิ่งอำพราง
รู้จักสร้าง ขวาง กล้า ท้า อาธรรม์
มโนนึกตรึกในหทัยน้อม
สิรพร้อมค้อมก้มบ่มคำมั่น
จักจดจำคำสอนพรครูนั้น
เพียรสร้างสรรค์หมั่นทำเพียงกรรมดี

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ครูทำงานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์ หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนา
ด้วยสองสิ่งช่วยสร้างคนสร้างปัญญา สร้างคุณค่าสอนศีลธรรมประจำใจ

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

คำเขาเปรียบเทียบครูผู้สอนสั่ง
เป็นเรือจ้างพาศิษย์ให้ไปถึงฝัน
เรือลำน้อยคอยหวังดีทุกวี่วัน
หวังวันนั้น ศิษย์ก้าวไป จนได้ดี

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู

 

กลอนครู

พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย
มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่
เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน
ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน
มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา
แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น
หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา
เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา
ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

สิบหกมกรา เด็กเด็กมาไหว้คุณครู
ผู้ที่ให้ความรู้ ที่เชิดชูของพ วกเรา
คุณครูประเสริฐยิ่ง ไม่ทอดทิ้งให้อับเฉา
คุณครูของพวกเรา ช่วยขัดเกลาเป็นคนดี

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

“มะลิ” แทนวจีถ้อยร้อยมาลัย
“ดอกกล้วยไม้” ใช้แทนครูผู้สร้างสรรค์
“กุหลาบ” หรูชมพูขาวมารวมกัน
แทน “กตัญญุตาครู บูชาจารย์”

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ถึงวันครูให้รำลึกอยู่ในจิต ผู้ฝึกคิดฝึกอ่านและสั่งสอน
จริยธรรมคุณธรรมเป็นอาภร ครูพร่ำสอนฝึกเด็กให้ดีพลัน
ครั้งละบาทนับไม่ควรค่าเรือจ้าง ที่ทั้งสร้างคนสร้างงานสร้างความฝัน
สรังทุกสิ่งเป็นทุกอย่างมารวมกัน ให้เด็กนั้นเป็นคนดีศรีชาติเอย

 

กลอนครู

ถึงวันครูให้รำลึกอยู่ในจิต
ผู้ฝึกคิดฝึกอ่านและสั่งสอน
จริยธรรมคุณธรรมเป็นอาภร
ครูพร่ำสอนจรเด็กให้เป็นคน
***ครั้งละบาทนับไม่ควรค่าเรือจ้าง
ที่ทั้งสร้างแบะคิดประสิทธิ์ผล
ครูสร้างคนสร้างชาติดังเครื่องกล
บังเกิดผลอันดีสรีชาติเอย

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย
มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่
เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน
ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน
มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา
แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น
หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา
เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา
ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈


สิบหกมกรามาบรรจบ ขอน้อมนบคุณครูผู้สั่งสอน
ระลึกถึงซึ่งพระคุณกล่าวสุนทร ครูพร่ำวอนป้อนวิชาพาก้าวไกล
ให้ความรู้ในทุกด้านงานอาชีพ เป็นประทีปนำทางสว่างไสว
เป็นหางเสือเหมือนเรือถีบส่งไป เป็นโคมไฟส่องนำทางกลางมวลชน
อาชีพครูอยู่กับเด็กทุกรูปแบบ บางคนแสบเก่งกล้าพาสับสน
เที่ยวนั่งเล่นคุยโตโม้ซุกซน แต่บางคนก็เรียบร้อยพลอยชื่นชม
ผู้เป็นครูต้องอดทนจนที่สุด อย่าได้หยุดเบื่อหน่ายให้ขื่นขม
ช่วยเด็กด้อยร้อยความรักฝากคำชม ครูเหมาะสมอยู่ใกล้ชิดจิตเมตตา
พระเยซูคือครูผู้ยิ่งใหญ่ ทรงใฝ่ใจให้เด็กเล็กมาห
ช่อยโอบอุ้มดูแลแผ่กรุณา ให้เวลาเมื่อทำผิดคิดแก้ตัว
ขอให้เดินตามทางพระองค์ท่าน สานความฝันความรู้สู่เด็กทั่ว
ยึดอาชีพหลักธรรมประจำตัว ส่องไปทั่วให้สว่างกลางเด็กไทย

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

เรือลำน้อยคอยรับส่งตรงคลองข้าม
ทุกชั่วยามส่งด้วยใจไม่หน่ายหนี
หวังเพียงส่งหวังช่วยด้วยไมตรี
ไม่เคยมี สักน้อยนิด คิดไม่ตรง
หวังเจ้าข้ามจากไกลไปสู่ฝัน
ความผูกพันจากใจไม่ลืมหลง
หวังเพียงข่าวเจ้านั้นให้มั่นคง
เรือรับส่งลำน้อย คอยยินดี

 

กลอนครู

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

คำว่าครูคำนี้มีความหมาย
มีหลากหลายคำร้อยจะถ้อยคำ
แทนขอบคุณที่ศิษย์ควรจะทำ
คำคำนั้นคือกราบครูน้อมดวงใจ

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ครูลำบากยากเย็นความเป็นอยู่
ร.รครูของเราถูกเผาสิ้น
คิดถึงครูขึ้นมาน้ำตาริน
ฤาแผ่นดินมืดมนจนลืมครู

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

คุณที่สาม ล้ำเลิศ ประเสริฐหล้า
ดุจประทีป ส่องปัญญา สว่างใส
แสงเทียนสาด รัศมี ที่อำไพ
แสงนั้นไซร้ คือครู ผู้เมตตา
เสียสละแม้สุข สนุกสิ้น
สี่สอนศิลป์ ศาสตร์หนังสือ ศิษ์ศึกษา
จนแตกฉาน ชาญเชี่ยว เชียวปัญญา
ขอบูชา เชิดชู คุณครูเอย

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ครูคือปูชนียบุคคล
ท่านทำตนเป็นแบบอย่างให้เราเห็น
เป็นดั่งแสงสว่างของเดือนเพ็ญ
ส่องนวลเย็นทั่วหล้าในราตรี
เป็นดั่งดาวพราวระยับสวยจับจิต
คอยส่องทิศส่องทางสว่างศรี
อบรมศิษย์เป็นพลเมืองดี
สอนให้มีความรักคู่คุณธรรม
ครูท่านเป็นเสมือนดั่งพ่อแม่
คอยดูแลยามพลั้งผิดมิคิดซํา
แนะแนวทางสว่างให้ไม่ปิดงำ
สอนให้จำสิ่งที่พลาดเป็นบทเรียน
พระคุณท่านยิ่งใหญ่เกินกำหนด
ไม่มีหมดแม้วันจะผันเปลี่ยน
ส่องสว่างกลางจิตดั่งแสงเทียน
คอยพากเพียรส่งศิษย์ถึงฝั่งเอย

 

กลอนครู

นับแต่วัน ที่ครูพา ข้าถึงฝั่ง
ข้าก็หวัง เดินไป สู่ที่หมาย
ความสำเร็จ การศึกษา ในบั้นปลาย
สิ่งสุดท้าย ใบปริญญา ข้าใคร่ครวญ
ข้าเปลี่ยนเรือ มาแล้ว ตั้งหลายลำ
พระคุณล้ำ ครูของข้า ข้านึกหวน
ครูยิ่งใหญ่ หนักหนา ข้าทบทวน
รำลึกหวน ย้อนหลัง เรื่องฝังใจ
ทั้งครูนิด ครูหน่อย ครูต้อยติ่ง
ครูสมหญิง ครูวาสนา ครูผ่องใส
ครูอาทิตย์ ครูภิรมย์ ครูสมใจ
ครูเกรียงไกร ครูสง่า ครูอดุลย์
ข้าตั้งใจ ว่าสักวัน จะหันกลับ
ไปคำนับ กราบครู ผู้เกื้อหนุน
ด้วยสำนึก ในค่า แห่งพระคุณ
ที่เจือจุน สอนข้า ด้วยปรานี
ข้าไม่เคย ลืมคำ ครูพร่ำสอน
ข้าสังวร อยู่แก่ใจ ไม่หน่ายหนี
ข้าตระหนัก ค่าแห่งรัก และปรารถนาดี
ที่ครูมี ต่อข้า มามากมาย
กราบคุณครู ทั้งหลาย ในวันนี้
รอบ ” วันครู ” อีกปี ที่ห่างหาย
หวังปีหน้า ปริญญา ข้าถือไป
พร้อมดอกไม้ ไปกราบลง ตรงเท้าครู

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

จากดินก้อน ก้อนเดียว ครูเคี่ยวปั้น
ให้ศิษย์ดี มีสุขสันต์ วันสดใส
ด้วยความรู้ ครูมอบ ด้วยชอบใจ
ทั้งห่วงใย ไมตรี มีศีลธรรม
แหวกเมฆา ใหญ่น้อย ที่ลอยขว้าง
แล้วเบิกทาง ถางให้ ไม่ถลำ
ชีวิตใหม่ ได้ย่างก้าว น้าวใจจำ
เพราะครูนำ ทางให้ จึงได้ดี
ขอฝากดิน สั่งฟ้า มาปกปักษ์
ให้ศิษย์รัก จักจำเริญ เพิ่มราศี
สมประสงค์ จำนงหมาย ภัยไม่มี
สมดั่งที่ ปั้นดินพ้น จนเป็นดาว

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

คุณครูไทย. ไม่เคยท้อ ต่องานสอน
ทุกขั้นตอน สอนศิษย์ ด้วยจิตหวัง
ให้ศิษย์ดี มีทักษะ ระมัดระวัง
สร้างพลัง ทั้งปัญญา เป็นอาจิณ
ให้รู้คิด ประดิษฐ์ทำ นำไปใช้
ครูสอนให้ ได้สืบสานต์ งานศาสตร์ศิลป์
ด้วยศรัทธา ด้วยแรงใจ ไม่สูญสิ้น
ศิษย์สมจินต์ สู่ปลายฝัน อย่างมั่นคง
ขอเคารพ นบน้อม พร้อมดอกไม้
ขอกราบไหว้ ใจครู ผู้สูงส่ง
ไร้ทุกข์โศก ทั้งโรคภัย กายยืนยง
สมเจตน์จง คงอยู่ คู่เมืองไทย

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

คำนึง ถึงครูกลอน ผู้สอนวิชา
แม้เวลา พาผ่านไปนาน ถึงกาลใหนๆ
สุนทรภู่ ครูกลอน ยังสัญจรอยู่ในใจ
ลำลึกได้ไหม สงบใจ ให้ครูกลอน1นาที

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ต้องจำทน ค้นคว้า หาความรู้
ต้องทำอยู่ สู้งาน การหนังสือ
สอนเด็กให้ ได้รู้ เป็นคู่มือ
เพราะนั่นคือ เครื่องมือให้ ใช้ทำกิน
จากความรู้ ครูมอบ เป็นกรอบก้อน
เป็นอาภรณ์ สมหวัง ดั่งทรัพย์สิน
ให้โสภา สง่างาม อร่ามจินต์
ทุกฐานถิ่น ยินดี ไมตรีกัน
ล่วงพ้นผ่าน กาลเวลา มานานนับ
ขอจงซับ รับรู้ไป ใช้สร้างสรรค์
เป็นคนดี ที่สังคม ชื่นชมกัน
จงมุ่งมั่น สร้างฝันให้ กลายเป็นจริง
จากความรู้ ที่ครูให้ ได้มานี้
เป็นสิ่งดี มีคุณค่า มหาศาล
จงใช้เพื่อ เกื้อกุล ช่วยหนุนนาน
จะสุขสัน นิรันดร์กาล นานเท่านาน

กลอนครู

Comments

มาแสดงความเห็นกันหน่อยจ้า

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook